Jak przebiega proces rekrutacji

Proces rekrutacji jest jednym z elementów procesu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, którego celem jest nabór odpowiednich kandydatów na stanowiska pracy oferowane przez firmę lub organizację.

Rekrutacja jest procesem stosunkowo złożonym, na który składa się wiele etapów. Sam w sobie proces rekrutacji można podzielić według kilku kryteriów:

  • źródła pozyskiwania pracowników
  • wielkość grupy docelowej
  • metody pozyskania kandydatów

Rodzaje rekrutacji

Wg pierwszego kryterium proces rekrutacji można podzielić na rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną.

Rekrutacja wewnętrzna polega na poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na określone stanowisko wśród obecnych pracowników firmy lub organizacji. Rekrutacja zewnętrzna zakłada poszukiwanie odpowiednich kandydatów poza strukturą firmy lub organizacji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kryterium jakim jest wielkość grupy docelowej branej pod uwagę to rekrutację możemy podzielić na szeroką i wąską. W rekrutacji szerokiej oferty pracy trafiają do szerokiego grona osób zainteresowanych poprzez publiczne bazy danych ofert pracy lub portale internetowe przeznaczone do tego celu. Przy rekrutacji wąskiej grupa docelowa kandydatów jest selekcjonowana wg kryteriów określonych przez pracodawcę lub agencję rekrutacyjną.

Etapy rekrutacji

Ciężko jest jednoznacznie wskazać etapy procesu rekrutacji pracowników ponieważ jest on różny w zależności od rodzaju procesu (patrz: powyżej), różni się również w zależności od metod stosowanych przy naborze na określone stanowiska pracy. Przyjmijmy jednak, że chcemy opisać podstawowe etapy najczęściej stosowanego procesu rekrutacji zewnętrznej, szerokiej bez wyodrębniania na konkretne branże, stanowiska czy same metody pozyskania kandydata. Wtedy taki schemat wyglądałby jak poniżej:

Etapy rekrutacji pracowników