RekrutacjaPracownikow.pl Blog

komunikacja

Komunikacja w pracy – wyzwania i rozwiązania

Bez wątpienia właściwa komunikacja w środowisku zawodowym to podstawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jeśli przepływ informacji jest utrudniony, jakość pracy spada. To oczywiście budzi frustrację kadr i wpływa na atmosferę w firmie. A w przypadku,...

poznanie siebie

Motywacja do pracy – poznanie siebie kluczem

Jako że pytanie o motywację do pracy często pojawia się w rozmowach rekrutacyjnych, warto wcześniej przemyśleć odpowiedź. Może ona bowiem zaważyć na ostatecznym wyniku rekrutacji. Z punktu widzenia pracodawcy wiedza o tym, co motywuje...

komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna – jakie narzędzia wybrać?

Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy m.in. od sprawnej komunikacji wewnętrznej. Pracownicy powinni znać nie tylko cele i misję organizacji, ale także być na bieżąco z jej planami, nowymi procesami, czy zleceniami. Z wyprzedzeniem chcieliby też...

zespół rozproszony

Zespół rozproszony wyzwaniem dla managera

Praca zdalna, nie tak dawno jeszcze uznawana przez pracowników za atrakcyjny benefit, od wybuchu pandemii stała się w wielu przedsiębiorstwach podstawową opcją. Mimo początkowych obaw pracodawców o spadek wydajności, okazało się, że wraz z...

outplacement

Outplacement, czyli zwolnienie pracownika z klasą

Z zatrudnieniem pracownika związane są dwa ważne procesy: onboarding oraz outplacement. Pierwszy jest jednak zdecydowanie bardziej popularny od drugiego. Onboarding służy wsparciu pracownika na początku kariery w danej firmie. Pomaga wdrożyć go nie tylko...

asesor

Asesor – kompetencje i obowiązki

Assessment Center to metoda rekrutacji uznawana za szczególnie skuteczną. Pomaga bowiem wyłonić najlepszych kandydatów na dane stanowisko, minimalizując ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Przybiera formę wielogodzinnej (czasem podzielonej na kilka dni) sesji, której uczestnicy wykonują...

Badanie kultury organizacji

Badanie kultury organizacji i kwestionariusz OCAI

Kultura organizacyjna jest zbiorem norm, zachowań oraz wartości, które charakteryzują daną firmę, a jednocześnie odróżniają ją od innych. Przejawem kultury organizacyjnej są np. procedury mające regulować kwestie społeczne w przedsiębiorstwie. W oczywisty sposób wpływa...

Assessment Center

Assessment Center na stanowisko kierownicze

Osoba, która inspiruje i motywuje pracowników, tworzy przyjazne środowisko pracy, której można zaufać i na którą można codziennie liczyć – to sylwetka idealnego managera. Na przeciwległym biegunie znajduje się szef, przez którego pracownicy odchodzą...

ocena pracowników

Ocena pracowników – kryteria i cele

Ocena pracowników zwyczajowo przeprowadzana w firmach raz lub dwa razy w roku polega na udzieleniu zatrudnionym osobom szczegółowego feedbacku na temat ich osiągnięć, wiedzy, umiejętności i postawy w pracy. Aby dokonać rzetelnej ewaluacji, najpierw...