RekrutacjaPracownikow.pl Blog

zespół rozproszony

Zespół rozproszony wyzwaniem dla managera

Praca zdalna, nie tak dawno jeszcze uznawana przez pracowników za atrakcyjny benefit, od wybuchu pandemii stała się w wielu przedsiębiorstwach podstawową opcją. Mimo początkowych obaw pracodawców o spadek wydajności, okazało się, że wraz z...

outplacement

Outplacement, czyli zwolnienie pracownika z klasą

Z zatrudnieniem pracownika związane są dwa ważne procesy: onboarding oraz outplacement. Pierwszy jest jednak zdecydowanie bardziej popularny od drugiego. Onboarding służy wsparciu pracownika na początku kariery w danej firmie. Pomaga wdrożyć go nie tylko...

asesor

Asesor – kompetencje i obowiązki

Assessment Center to metoda rekrutacji uznawana za szczególnie skuteczną. Pomaga bowiem wyłonić najlepszych kandydatów na dane stanowisko, minimalizując ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Przybiera formę wielogodzinnej (czasem podzielonej na kilka dni) sesji, której uczestnicy wykonują...

Badanie kultury organizacji

Badanie kultury organizacji i kwestionariusz OCAI

Kultura organizacyjna jest zbiorem norm, zachowań oraz wartości, które charakteryzują daną firmę, a jednocześnie odróżniają ją od innych. Przejawem kultury organizacyjnej są np. procedury mające regulować kwestie społeczne w przedsiębiorstwie. W oczywisty sposób wpływa...

Assessment Center

Assessment Center na stanowisko kierownicze

Osoba, która inspiruje i motywuje pracowników, tworzy przyjazne środowisko pracy, której można zaufać i na którą można codziennie liczyć – to sylwetka idealnego managera. Na przeciwległym biegunie znajduje się szef, przez którego pracownicy odchodzą...

ocena pracowników

Ocena pracowników – kryteria i cele

Ocena pracowników zwyczajowo przeprowadzana w firmach raz lub dwa razy w roku polega na udzieleniu zatrudnionym osobom szczegółowego feedbacku na temat ich osiągnięć, wiedzy, umiejętności i postawy w pracy. Aby dokonać rzetelnej ewaluacji, najpierw...

Direct Search

Trudna sztuka Direct Search

W dzisiejszych czasach rekruter, by działać skutecznie, nie może opierać się tylko na publikacji ofert pracy. Bierne oczekiwanie na napływ zgłoszeń (o ile jakieś w końcu się pojawią) w najlepszym razie zakończy się bowiem...

satysfakcja z pracy

Satysfakcja z pracy – gdzie tkwi sedno?

Każdy pracodawca oczekuje, że jego podwładni będą pracowali jak najlepiej i najbardziej wydajnie. Od tego przecież zależą wyniki przedsiębiorstwa. Oczekiwania te nie wyjdą jednak poza strefę marzeń, jeżeli pracownikom zabraknie poczucia satysfakcji z pracy....

przebranżowienie

Przebranżowienie. Jak zmienić zawód i od czego zacząć?

Powiedzenie “A może by tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady” z żartu krążącego początkowo wśród pracowników korporacji stało się hasłem przewodnim realnego trendu. Coraz więcej bowiem osób w ostatnich latach zmienia nie tylko...

zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą – rola lidera w procesie

Dzisiejszy świat zdefiniowany jest przez nieustanne i szybciej niż kiedyś nadchodzące zmiany. Ciągłe transformacje dotyczą każdego aspektu życia, a biznes nie jest od nich wolny. W przypadku firm nie może być jednak mowy o...