Słownik pojęć

Head hunter – „łowca głów”, kiedyś tak określano osobę, która prowadziła rekrutację bezpośrednią na wysokie stanowiska (executive search/direct search). Dziś tym mianem określa się nieco bardziej ogólnie osoby prowadzące rekrutacje.

Executive Search – rekrutacja kandydatów na stanowiska kierownicze, managerskie oraz specjalistyczne wysokiego szczebla.

Direct Search – jedna z metod rekrutacji, polegająca na bezpośrednim wyszukiwaniu kandydatów na określone stanowiska (z otwartych lub zamkniętych baz danych lub poprzez head hunting) oraz indywidualny kontakt z kandydatem w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Audyt menedżerski – usługa polegająca na przeprowadzeniu diagnozy i oceny predyspozycji aktualnych poziomów kompetencji pracowników szczebla kierowniczego, w celu wyznaczenia ścieżki kariery pracownika lub do podjęcia decyzji o zmianach zatrudnienia (awansu na wyższe stanowisko, przeniesienie na inne).

Assessment Centrecentrum oceny/ośrodek oceny – proces, która pozwala na uzyskanie cennych informacji na temat kompetencji kandydatów w procesie rekrutacji, zwiększając tym samym trafność wyboru i dopasowania rekrutowanych do stanowiska.