Sygnały, że pracownik chce odejść

Z najnowszych badań rynku pracy wynika, że rotacja w polskich firmach wyniosła w 2022 roku 21%. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza pracowników z pokolenia Z. Powody odejść bywają różne. Ludzie zmieniają pracę między innymi wtedy, kiedy nie czują satysfakcji z jej wykonywania, jeśli nie mogą się rozwijać, lub czują się niedoceniani. Niezależnie od przyczyny, każde odejście pracownika jest dla pracodawcy problemem i generuje spore koszty. W wielu przypadkach można temu zapobiec. Trzeba jednak rozpoznać pierwsze sygnały świadczące o tym, że pracownik myśli o rezygnacji i odpowiednio szybko  zareagować. 

rotacja

Alarmujące symptomy

Na podstawie jakich sygnałów pracodawca może spodziewać się rychłego odejścia pracownika? Przede wszystkim u osoby planującej zmianę pracy można zaobserwować spadek motywacji i zaangażowania podczas wykonywania codziennych obowiązków. Produktywność ogranicza ona do minimum – nie wykazuje inicjatyw i robi tylko, to co musi, najczęściej w ostatniej chwili. Takiemu pracownikowi przestaje również zależeć na rozwoju własnym i firmy. Coraz mniej angażuje się w życie zespołu, nie integruje się ze współpracownikami, a także unika kontaktu z bezpośrednim przełożonym. Pogłębiający się dystans stopniowo przeradza się w całkowitą obojętność. Zarówno pochwały, jak i krytyka nie działają już na niego motywująco. Zamiast tego zwiększa się częstotliwość absencji z różnych powodów. 

Od pojawienia się myśli o zmianie pracy do podjęcia ostatecznej decyzji mija z reguły sporo czasu. Dlatego, jeśli pracodawca odpowiednio szybko zauważy pierwsze symptomy i od razu zareaguje, ma szansę zatrzymać pracownika w firmie. W przeciwnym razie, kiedy ostateczna decyzja zapadnie, będzie ona już nieodwracalna.

Rotacja – jak zapobiec jej zwiększeniu

O ile sama rotacja jest zjawiskiem naturalnym i występuje w każdej organizacji, o tyle jej nagły wzrost jest już powodem do niepokoju. Kiedy pojedyncze odejścia przeradzają się w trend, to znak, że w firmie dzieje się coś złego i należy jak najszybciej temu zaradzić. W pierwszej kolejność należy odkryć źródło problemu. Narzędziem, które w tym pomaga jest exit interview, czyli rozmowa z pracownikiem, który odchodzi. Dzięki temu mamy szansę poznać powody rezygnacji i zidentyfikować błędy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Może się bowiem na przykład okazać, że wynagrodzenia oferowane przez pracodawcę zaczęły mocno odstawać od stawek rynkowych. A takiemu problemowi stosunkowo najprościej zaradzić. 

W zapobieganiu zwiększania się wskaźnika fluktuacji kadr przydaje się także regularnie przeprowadzane badanie satysfakcji. Najlepiej, jeśli przeprowadzi je doświadczona agencja doradztwa personalnego, która nie tylko odpowiednio przygotuje ankiety, ale także dostarczy profesjonalny raport z wyników badania. Pracodawca otrzyma gotową analizę ze wskazanymi obszarami, które nie funkcjonują jak należy i na ich podstawie będzie w stanie podjąć kroki naprawcze. Pracownicy natomiast odczują, że firmie zależy na ich dobru i że są doceniani.

You may also like...