Monthly Archive: październik 2021

Badanie kultury organizacji

Badanie kultury organizacji i kwestionariusz OCAI

Kultura organizacyjna jest zbiorem norm, zachowań oraz wartości, które charakteryzują daną firmę, a jednocześnie odróżniają ją od innych. Przejawem kultury organizacyjnej są np. procedury mające regulować kwestie społeczne w przedsiębiorstwie. W oczywisty sposób wpływa...

najlepszy kandydat

Assessment Center na stanowisko kierownicze

Osoba, która inspiruje i motywuje pracowników, tworzy przyjazne środowisko pracy, której można zaufać i na którą można codziennie liczyć – to sylwetka idealnego managera. Na przeciwległym biegunie znajduje się szef, przez którego pracownicy odchodzą...

ocena pracowników

Ocena pracowników – kryteria i cele

Ocena pracowników zwyczajowo przeprowadzana w firmach raz lub dwa razy w roku polega na udzieleniu zatrudnionym osobom szczegółowego feedbacku na temat ich osiągnięć, wiedzy, umiejętności i postawy w pracy. Aby dokonać rzetelnej ewaluacji, najpierw...

Direct Search

Trudna sztuka Direct Search

W dzisiejszych czasach rekruter, by działać skutecznie, nie może opierać się tylko na publikacji ofert pracy. Bierne oczekiwanie na napływ zgłoszeń (o ile jakieś w końcu się pojawią) w najlepszym razie zakończy się bowiem...