Monthly Archive: wrzesień 2022

stronniczość

Jak przezwyciężyć stronniczość w procesie rekrutacji pracowników?

Stronniczość to ocenianie czegoś lub kogoś na podstawie subiektywnych odczuć i upodobań, lub uprzedzeń. Jej źródłem są niejednokrotnie błędy poznawcze, czyli skróty myślowe i automatyczne skojarzenia. Mózg tworzy je na podstawie wcześniej zdobytych doświadczeń i...

ocena pracowników

Ocena pracowników – cele i kryteria

Z końcem roku w większości firm nadchodzi czas ewaluacji kadr. Jest to proces cykliczny, przeprowadzany raz lub dwa razy do roku. Każdy pracownik otrzymuje wtedy od przełożonego szczegółową informację zwrotną dotyczącą jego osiągnięć, postawy...

nietypowe pytania

Nietypowe pytania rekrutacyjne

Przygotowując się do rozmowy w sprawie pracy, większość kandydatów opracowuje odpowiedzi na standardowe pytania rekrutera takie jak “co zainteresowało Cię w naszej ofercie?”, “opowiedz o swoim dotychczasowym doświadczeniu” itp. Wcześniejsze przemyślenie swojej wypowiedzi pomaga...