Monthly Archive: grudzień 2020

relacje w firmie

Budowanie pozytywnych relacji w firmie

Nie ulega wątpliwości, że relacje międzyludzkie stanowią fundament każdej organizacji. Z raportu sporządzonego na podstawie Badania Satysfakcji Pracowników wykonanego przez Towarzystwo Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2016 r.) wynika, że to właśnie relacje są postrzegane jako...

ocena pracowników

Ocena okresowa – jak się przygotować?

Dzięki okresowej ocenie pracodawca ma okazję zweryfikować, czy pracownik w sposób efektywny realizuje powierzone mu zadania, a także w jaki sposób przyczynia się do rozwoju firmy. Ocena okresowa przynosi jednak korzyści nie tylko pracodawcy....

Assessment Center

Na czym polega sesja Assessment Center?

Udział w rekrutacji na wyższe i specjalistyczne stanowiska często pociąga za sobą konieczność odbycia sesji Assessment Center. Jest to skuteczna metoda, która pozwala rekruterom przeprowadzić wnikliwą ocenę kandydata. Dzięki niej można poznać mocne i...