Konsekwencje przekłamań w życiorysie

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IBBC Group informują, że 81% rekruterów miało do czynienia z kłamstwami w CV kandydatów. Znaczna ich część dotyczy stopnia znajomości języków obcych, wykonywanych dotychczas obowiązków, okresu zatrudnienia w poprzednich miejscach pracy oraz dodatkowych umiejętności czy posiadanych kwalifikacji.

Warto znać ryzyko

Niewielu kandydatów decydujących się naginać prawdę o swoich umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym zdaje sobie sprawę, że zamieszczanie fałszywych informacji w CV wiąże się z dużym ryzykiem i pociąga za sobą konsekwencje prawne. Tymczasem wpisywanie do CV informacji, które mijają się z rzeczywistością, jest w świetle prawa wykroczeniem podlegającym karze grzywny. Sprawy znacznie komplikują się w przypadku dołączenia do CV fałszywych dokumentów – taki czyn traktowany jest jak przestępstwo. Grozi za nie kara pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach nawet do kilku lat.  

Pracodawca, który zatrudnił osobę podającą w CV fałszywe informacje, może wystąpić z żądaniem zwrotu wynagrodzenia za cały okres współpracy. Pracodawcę rozwiązującego umowę z pracownikiem obciążają bowiem dodatkowe koszty. Wiążą się one z przeprowadzeniem kolejnej rekrutacji lub – w niektórych przypadkach – z poprawą słabych wyników będących konsekwencją zatrudnienia niewykwalifikowanej osoby. 

Kiedy kłamstwo wychodzi na jaw 

Kłamstwo w CV wychodzi na jaw najczęściej już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli kandydat zafałszował informację o poziomie znajomości języków obcych lub zakresie swoich umiejętności, rekruter szybko odkryje prawdę, przeprowadzając testy językowe i weryfikując kompetencje kandydata. Działaniami, które wspomagają rekruterów w tym zakresie, mogą być także sesje Assessment Center

Zdarza się sytuacje, w których kandydat mija się z prawdą, opisując swoje zainteresowania. Takie działania również przynoszą przykre konsekwencje – najbardziej cierpi na tym wizerunek kandydata, który w oczach rekrutera staje się osobą niegodną zaufania. 

Pracownik, który wprowadził pracodawcę w błąd, zazwyczaj kończy współpracę z firmą już po okresie próbnym. Braki w wiedzy i kompetencjach skutkują niewywiązywaniem się z powierzonych obowiązków i słabymi wynikami. W efekcie pracownik narażony jest na ciągły stres, a pracodawca na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z fluktuacją kadr i większą ilością szkoleń.

Background screening 

Coraz większą popularnością wśród metod stosowanych w procesach rekrutacji cieszy się background screening. Wykonuje go wewnętrzny dział HR lub agencja rekrutacyjna. Background screening polega na zweryfikowaniu informacji podanych w CV przez kontakt z poprzednimi pracodawcami oraz uczelniami kandydata. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu mogą zadać pytania o doświadczenie zawodowe lub zdobyte wykształcenie. Background screening w procesie rekrutacji odbywa się jedynie za zgodą kandydata. 

Czy warto kłamać w CV? Odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama. Naginanie prawdy zawsze pociąga za sobą negatywne konsekwencje, zarówno dla kandydata, jak i dla pracodawcy. Kłamstwo w CV często jest też równoznaczne z przekreśleniem szansy na zdobycie upragnionej posady. Choć pokusa, aby w nieznaczny sposób “podkręcić” swój życiorys bywa ogromna, na dłuższą metę korzystniej jest zachować wiarygodność i tym samym dobry wizerunek.  

You may also like...