Headhunter czyli kto

Wydawałoby się, że to takie proste. Pracodawca potrzebuje pracownika, wystawia więc ogłoszenia z ofertą pracy i czeka na spływające oferty. Czasem jednak to nie wystarcza. Zwykle, gdy potrzebny jest specjalista w jakiejś „deficytowej” dziedzinie, ogłoszenia to za mało. Wówczas zwrócić należy się do headhuntera, czyli profesjonalnego „poszukiwacza” pracowników.

Zadaniem headhunterów jest bezpośrednie wyszukiwanie kandydatów, którzy spełniają kryteria wyznaczone przez przedsiębiorcę. Jest to przy tym swego rodzaju działanie w szarej strefie. Żeby być skutecznym, headhunter musi bowiem trafić nie tylko do tych, którzy aktywnie poszukują nowej pracy, ale przede wszystkim tych, którzy o tym nawet nie pomyśleli. Oczywiście tego typu działania podejmowane są głównie w przypadkach, gdy pracodawca poszukuje pracowników, którzy odznaczają się jakimiś rzadkimi na rynku pracy kompetencjami. Ponadto łowców głów zatrudnia się przy poszukiwaniu pracowników wyższego szczebla, przede wszystkim menadżerów czy dyrektorów, którzy zwykle niechętnie zmieniają pracę.

Na czym polega taka utajona rekrutacja? Zwykle przy pierwszym kontakcie osoba, którą chce się złowić, nie wie nawet dla kogo pracuje headhunter. Nic w tym dziwnego. Żaden przedsiębiorca nie chce narażać swojej reputacji na oskarżenia o podkupywanie pracowników. Zadaniem łowcy głów jest wybadanie, czy dana osoba w ogóle byłaby zainteresowana zmianą pracodawcy. W dalszej kolejności musi określić jej wymagania finansowe, zakres kompetencji itd.

To, jak bardzo będzie przekonujący, zależy przede wszystkim od doświadczenia. Dobrzy headhunterzy są w stanie skłonić do zmiany pracy niemal każdego. Pamiętać jednak należy, że żaden z nich nie jest czarodziejem. Tak naprawdę łowca głów mówi dysponować narzędziami, umożliwiającymi mu skuteczną rekrutację. Jakie to narzędzia? Pewna elastyczność dotycząca finansów czy świadczeń pozapłacowych. Oprócz tego argumentami trafiającymi do kandydatów są zwykle również pewność zatrudnienia, bliskość domu oraz większe możliwości rozwoju zawodowego.

Jak znajduje się kandydatów? Tutaj również wielkie znaczenie ma doświadczenie headhunterów. Korzystają oni bowiem głównie z osobistych kontaktów i tworzonych na tej podstawie baz danych, uzupełnianych o informacje zaczerpnięte m.in. z portali społecznościowych.

You may also like...