Kariera ze smakiem. Carrefour organizuje staże dla studentów

smak karieryMłodzi ludzie stają dzisiaj przed trudnym wyborem: pójść do liceum ogólnokształcącego i na studia czy od razu wyuczyć się konkretnego zawodu? Od kilku lat w Polsce zdecydowanie utrzymuje się tendencja kształcenia ogólnego.

Tymczasem specjaliści z branży handlowo-spożywczej kładą wyraźny nacisk na edukację w szkołach zawodowych. Według nich, nie każdy musi kończyć studia, by mieć dobrą i satysfakcjonującą pracę.

Wbrew stereotypom

Do organizacji, szczególnie zachęcających młodzież do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, należy m.in. Carrefour Polska. Firma od dłuższego czasu boryka się z niedoborem różnego rodzaju pracowników – głównie piekarzy, cukierników oraz wędliniarzy. Przedstawiciele branży sądzą, iż brak zainteresowania tego typu aktywnością, wiąże się u młodzieży ze zniekształconym obrazem handlu spożywczego. Gimnazjaliści i studenci postrzegają markę tylko poprzez pryzmat sklepu, podczas gdy w rzeczywistości jest ona czymś znacznie więcej. Pracodawca, taki jak Carrefour zatrudnia bowiem wysoko wykwalifikowanych specjalistów – architektów, prawników, logistyków czy technologów żywienia. Zadaniem przedstawicieli branży handlowo-spożywczej jest ukazanie jej młodym ludziom w zupełnie innym świetle, wolnym od stereotypów.

Doświadczenie w cenie

W myśl takiego przedsięwzięcia, jeszcze w marcu tego roku uruchomiono pierwszą edycję Programu Edukacyjnego Smak Kariery, który organizowany jest wspólnie z BFS Group oraz Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Do założeń programu należy realizacja inicjatyw, skierowanych zarówno do studentów, jak i gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki swojej edukacji. Studenci mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, prowadzonych przez ekspertów z Carrefour Polska oraz w specjalnym programie ambasadorskim. Dzięki niemu, młode osoby mogą bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami firmy, a w konsekwencji wzbogacać wiedzę i kompetencje z obszaru handlowo-spożywczego.

Gimnazjum – i co dalej?

Równolegle uruchomiono również rekrutację na Program Staży odznaczony Znakiem Jakości. Poprzez udział w praktykach, studenci zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe w różnych działach – logistyki, HR, handlowym czy IT. Organizatorzy Programu Staży starają się również kontaktować z rodzicami gimnazjalistów i przeciwdziałać panującym wśród nich stereotypom. Eksperci z branży przekonują, że praca w branży handlowo-usługowej może być pasjonującym i rozwojowym zajęciem. Już teraz warto więc zachęcać swoje dzieci do zastanowienia się nad wyborem dalszej ścieżki edukacji i kariery.

You may also like...