Inteligencja emocjonalna – jak i po co mierzyć ją podczas rekrutacji?

Mówiąc o inteligencji, większość ludzi skupia się przede wszystkim na poziomie IQ, który określa sprawność umysłu. Poza inteligencją intelektualną istnieją jednak jeszcze inne jej rodzaje, a wśród nich inteligencja emocjonalna (EQ). Jeszcze do niedawna była ona niedoceniana i zdominowana przez IQ, którą uważano za wyznacznik wszelkich życiowych sukcesów. Tymczasem okazuje się, że to właśnie emocjonalnie inteligentni ludzie najlepiej sobie radzą. I to zarówno, jeśli chodzi o życie prywatne, jak i karierę zawodową. 

inteligencja emocjonalna

Czym jest inteligencja emocjonalna (EQ)?

Inteligencja emocjonalna to, najprościej rzecz ujmując, zdolność rozpoznawania i zarządzania emocjami własnymi oraz innych osób. Składają się na nią samoświadomość, samokontrola i umiejętności społeczne. Pierwszy z wymienionych elementów pozwala zrozumieć nasze uczucia oraz słabe i mocne strony. Drugi umożliwia kontrolowanie emocji, np. w stresujących momentach. Trzeci z kolei odpowiada za nasze relacje z ludźmi, gdyż dostrzegając i rozróżniając cudze emocje, jesteśmy w stanie rozwiązywać konflikty, motywować i wpływać na inne osoby. 

Jacy są pracownicy inteligentni emocjonalnie?

Badania przeprowadzone przez Talent Smart dowodzą, że aż 90% najlepszych pracowników cechuje wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna. Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim ludzie inteligentni emocjonalnie lepiej panują nad swoimi emocjami i doskonale znają swoje mocne i słabe strony. Są przy tym asertywni, empatyczni i otwarci na wyzwania. Zdają sobie sprawę z tego, jak ich zachowanie wpływa na innych, dzięki czemu potrafią z nimi współpracować i komunikować się bez konfliktów. Nie mają również trudności z dostosowaniem się do kultury organizacyjnej i wiążą się z firmą na dłużej (nie musimy obawiać się wtedy zwiększonej fluktuacji kadr).

Wymienione wyżej cechy predysponują do objęcia stanowiska kierowniczego, ale inteligencja emocjonalna pożądana jest także w innych zawodach polegających na częstych kontaktach z innymi ludźmi. Powinien ją zatem posiadać każdy nauczyciel, sprzedawca, rekruter, doradca klienta itp. Dlatego wiele firm już podczas procesu rekrutacji pracowników bada właśnie poziom inteligencji emocjonalnej kandydatów.

Jak mierzyć inteligencję emocjonalną u kandydata?

Justyna Drabik, HR Senior Project Manager w agencji rekrutacyjnej Advisory Group TEST Human Resources zauważa:

Zatrudniając osoby wykazujące wysoką inteligencję emocjonalną mamy większe szanse na to, że nowy pracownik szybko odnajdzie się w miejscu pracy i będzie w nim odnosił sukcesy. Wobec tego niezwykle ważne jest, by już na etapie rekrutacji pracowników zbadać ten czynnik. Jednym ze sposobów są testy (np. wielokrotnego wyboru). Inną opcją jest zadawanie sprofilowanych na ten cel pytań, np. dotyczących jego poprzednich doświadczeń (jak poradził sobie z konfliktem lub z krytyką skierowaną w jego stronę). Można również przejść przez hipotetyczną sytuację, w której pytamy rozmówcę, jak by się zachował. Pamiętać tutaj trzeba jednak o pogłębianiu odpowiedzi kandydata, tak by dojść do sedna jego zachowania. Zapytajmy więc o to, jak się czuł w danej sytuacji albo jak zareagowała druga strona.

Bez wątpienia, wśród wielu technik dostępnych na rynku najlepszą metodą weryfikacji poziomu inteligencji emocjonalnej kandydata jest metoda Assessment Center. Podczas wielogodzinnej sesji potencjalny pracownik wykonuje szereg zadań i bierze udział w symulacjach, dzięki czemu możemy przyglądać się jego zachowaniu w różnych sytuacjach, z którymi zetknie się w przyszłej pracy. Obserwujemy zatem, jak w praktyce radzi sobie nie tylko z podstawowymi obowiązkami, ale także z emocjami. Pozwala nam to wychwycić posiadane przez niego cechy świadczące o inteligencji emocjonalnej.

Z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie pracowników inteligentnych emocjonalnie to najlepsza inwestycja. Firma bowiem zyskuje kadrę, która jak żadna inna zapracuje na sukces swój i całej organizacji. Dlatego też sprawdzenie poziomu EQ w trakcie rekrutacji pracowników wydaje się kluczowe. 

You may also like...