Dlaczego samo CV nie wystarczy, by zatrudnić pracownika?

Rekrutacja pracowników to wyczerpujące doświadczenie zarówno dla kandydatów, jak i pracodawcy. Z reguły proces obejmuje bowiem kilka etapów. Najpierw selekcja życiorysów, następnie seria rozmów i testów. Nic dziwnego, że sporo osób zadaje sobie pytanie, dlaczego nie wystarczy samo CV, by wyłonić najlepszego spośród aplikujących na dane stanowisko? Zwłaszcza, że na rozmowie kwalifikacyjnej często powtarza się właśnie to, co już zostało napisane w życiorysie? Argumentów potwierdzających zasadność spotkań jest jednak co najmniej kilka. 

Kłamstwa w CV

CV

Najbardziej prozaicznym powodem, dla którego warto zawsze przeprowadzać rozmowę z kandydatem, jest potwierdzenie, że zawartość jego CV jest zgodna z prawdą. Niestety zdarzają się bowiem życiorysy pełne kłamstw. Kandydaci piszą nieraz o umiejętnościach i kompetencjach, których nie posiadają. W skrajnych przypadkach informują o doświadczeniu nabytym w firmach, w których nigdy nie pracowali. Nawet zatem najbardziej szczegółowe i fachowo prezentujące się CV należy skonfrontować z rzeczywistością, przeprowadzając rozmowę z jego autorem.

Dopytanie o szczegóły

Rozmowa przydaje się również w przypadku, kiedy kandydat opisuje w CV swoje szczególne osiągnięcia. Kiedy dopytamy o detale, nie tylko zweryfikujemy, czy nie kłamie, ale również poznamy realny stopień jego umiejętności. W ten sposób będziemy mogli ocenić, czy potencjalny pracownik sprawdzi się na konkretnym stanowisku, na które aplikuje. Oczywiście może się też okazać, że rzeczywiste kompetencje kandydata znacznie wykraczają poza wymagania danej pozycji. Jednak będzie to już raczej miłe zmartwienie.    

Należy przy tym również pamiętać o tzw. kompetencjach miękkich, których nie da się wyczytać z życiorysu i tylko rozmowa daje ich właściwy ogląd. 

Osobowość i dopasowanie do organizacji

Kolejnym argumentem przemawiającym za koniecznością spotkania z kandydatem jest to, że na podstawie samego CV nie da się poznać jego osobowości. Dopiero bezpośredni kontakt z człowiekiem daje możliwość zaobserwowania charakterystycznych cech i zachowań. Dzięki temu jesteśmy w stanie na przykład ocenić, czy jest ekstrawertykiem, czy raczej osobą spokojną i wycofaną. Jak wiadomo, osobowość odgrywa ważną rolę w środowisku pracy, bo to przecież ludzie tworzą zespół i całą firmę. Kiedy zatem zatrudnimy kogoś, kto nie będzie pasował do panującej w organizacji kultury, atmosfera i codzienny rytm pracy mogą zostać zaburzone. Taki pracownik nie zagrzeje u nas miejsca, a cały trud rekrutacji będzie trzeba powtarzać. Dodatkowo, jeśli osoba niedopasowana negatywnie oddziała na resztę załogi, możemy się również spodziewać zwiększonej fluktuacji kadr.

You may also like...