Programy Ambasadorskie lekiem na niedopasowanie na rynku pracy

student pracaOstatnie badania rynku pracy alarmują, iż pracodawcy widzą poważny problem w niedopasowaniu kandydatów do wymagań rynku pracy. W jaki sposób studenci mogą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Mogą to zrobić już w trakcie studiów – to prawie 100% skuteczności w przyszłym zatrudnieniu.

Absolwenci uczelni wyższych chociaż posiadają wyższe wykształcenie i dyplomy na koncie, to brakuje im specjalistycznej wiedzy. To znów powoduje, że młodzi ludzie długo pozostają na bezrobociu zanim znajdą pierwszą wartościową pracę w zawodzie. Jak wynika z badania „Bilans Kapitału Ludzkiego” problemem jest także brak doświadczenia, na który zwracają uwagę zarówno pracodawcy, jak i sami studenci. Co zatem można zrobić, by już po studiach zdobyć i specjalistyczną wiedzę, i doświadczenie?

Bez złudzeń – studenci nie zwiększają swoich szans

Dobrym sposobem na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy przez studentów są wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Każda dodatkowa umiejętność, nawet jeśli nie dotyczy ściśle branży, może okazać się kluczowa podczas rekrutacji. Tymczasem tylko nieliczni studenci i uczniowie podnoszą swoje kompetencje. Według tegorocznej edycji Bilansu 73% bezrobotnych absolwentów w ogóle nie podnosiło swoich kompetencji w jakiejkolwiek formie. Zaledwie co dziesiąty badany uczestniczył w kursach i szkoleniach. Zaledwie o 4 p.p. mniejszy odsetek wyniósł w grupie niedokształcających się młodych osób, którzy znaleźli zatrudnienie. Warto jednak zaznaczyć, że ogólne dane mogą nieco zaniżać osoby o niższym wykształceniu. Z badania wyraźnie widać, że wraz ze wzrostem wykształcenia, wzrasta liczba osób podnoszących swoje umiejętności, ale to i tak odsetek nieprzekraczający 30% (w grupie młodych uczących się i pracujących).

Chcesz mieć pracę? Zostań Ambasadorem

Programy uczelni wyższych od dawna rozmijają się z wymaganiami rynku pracy i wygląda na to, że w tej mierze jeszcze długo nic się nie zmieni. Nie można jednak pominąć kilku wyjątków. Przykładem akademii, która dostosowuje program studiów do środowiska biznesowego jest Uniwersytet Łódzki, który otworzył kierunek „Lingwistyka dla biznesu”. Nowy kurs dla studentów powstał przy współpracy z zagranicznymi firmami: Infosys BPO Poland oraz Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard. Największe szanse na zwiększanie swojej konkurencyjności mają sami młodzi ludzie. Dobrym rozwiązaniem jest aktywność w kołach naukowych, uczestnictwo w praktykach i stażach, a także udział w Programach Ambasadorskich. To stosunkowo mało znana, ale bardzo atrakcyjna forma zdobycia pierwszego doświadczenia w biznesie.

Program jest organizowany przez różne przedsiębiorstwa przy współpracy z uczelnią. Student-Ambasador to przedstawiciel danej firmy na swoim uniwersytecie, który jest pośrednikiem między firmą a władzami uczelni oraz pozostałymi studentami. Ambasadorzy są w kontakcie z przedsiębiorcą, pomagają w organizacji akcji promocyjnych, dni otwartych, a także kursów, szkoleń czy praktyk studenckich. Niekiedy mogą wpływać na program uczelni, by był dostosowany do wymogów danego pracodawcy. Student już podczas studiów zdobywa sieć kontaktów, poznaje strukturę i funkcjonowanie ważnego przedsiębiorstwa, a także poznaje konkretną branżę. Jeśli Ambasador sprawdzi się na swojej funkcji, to ma bardzo duże szanse na przyszłe zatrudnienie. Wiele firm traktuje Programy Ambasadorskie jako formę rekrutacji pracowników i weryfikacji ich umiejętności w praktycznym działaniu.

Pomimo wielu zalet Programów Ambasadorskich zaledwie wciąż nie jest to popularna forma zdobywania cennego doświadczenia. Jak się okazuje zaledwie 10% studentów wybiera tę formę dokształcania.

You may also like...