Czym tak naprawdę zajmują się działy HR?

O tym, że najcenniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie, nie trzeba nikogo przekonywać. Gdyby nie było pracowników, nie byłoby przecież firmy. Nie każdy jednak pracodawca przywiązuje odpowiednią wagę do świadomego zarządzania personelem. A polega ono między innymi na dbaniu o zadowolenie i rozwój kadr. Na szczęście wiele przedsiębiorstw posiada własne działy HR, które służą wsparciem w tym zakresie. Czym jeszcze zajmują się specjaliści od zasobów ludzkich?

Rekrutacja – czyli chleb powszedni w HR

działy HR

Najczęściej skrót HR kojarzony jest z procesem rekrutacji pracowników. I słusznie, gdyż pozyskiwanie kandydatów do pracy stanowi lwią część obowiązków specjalistów zatrudnionych w tym dziale. Przy czym to nie tylko przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, ale także analiza setek życiorysów, przygotowywanie ofert i prezentacja profili do hiring managerów. Odpowiedzialność tego procesu jest ogromna, gdyż pozyskanie nieodpowiedniego pracownika pociąga za sobą spore straty finansowe. By zapobiegać podobnym pomyłkom, HR-wcy nierzadko korzystają z metody Assessment Center. Jest to najskuteczniejsze narzędzie do weryfikacji kompetencji kandydatów na dane stanowisko. Oczywiście rekrutacja opiera się również na stałej współpracy z managementem – specjaliści HR doradzają liderom i pomagają podjąć ostateczną decyzję odnośnie zatrudnienia konkretnej osoby.

Jeszcze więcej pracy podczas rekrutacji mają specjaliści HR w branżach, w których występuje spory deficyt specjalistów lub, kiedy poszukiwany jest kandydat na stanowisko kierownicze. Wtedy nieodzowne staje się sięgnięcie po metody direct i executive search. Rekruterzy muszą wznieść się bowiem na wyżyny kreatywności, by przekonać tzw. pasywnych kandydatów do zmiany pracodawcy i zainteresować ich swoją ofertą. 

Jeśli natomiast firma nie posiada wewnętrznego działu HR, w sytuacji tzw. trudnych rekrutacji, sięga po pomoc ekspertów z zewnątrz. Doświadczone agencje rekrutacyjne służą wtedy wsparciem  na każdym etapie procesu.

Dbanie o ludzi

Rekrutacja i zatrudnienie najlepszych kandydatów to jednak dopiero początek działania specjalistów z działu HR w zakresie zarządzania personelem. Zarówno nowi, jak i już wcześniej zatrudnieni pracownicy, nie mogą bowiem być pozostawieni sami sobie. Należy ich wdrożyć do pracy (onboarding), wyszkolić, a przede wszystkim zadbać o ich zadowolenie, tak, by poczuli przywiązanie i pozostali w firmie na dłużej. O to wszystko dba konsultingowa część działu HR. Zakres obowiązków, podobnie jak w przypadku rekrutacji, jest tutaj szeroki. Priorytetem staje się rozwój pracowników, tworzenie planów awansów, czy sukcesji. W tym celu trzeba przeprowadzać regularne szkolenia. Każdy pracownik powinien stale się kształcić. Najpierw jednak trzeba, rzecz jasna, zidentyfikować jego mocne strony, a także obszary wymagające poprawy. Najlepszym narzędziem do tego służącym jest Development Center. 

Z kolei zadbać o zadowolenie kadr pomaga regularnie przeprowadzane badanie satysfakcji pracowników. Umożliwia ono poznanie opinii zatrudnionych osób na temat organizacji. W ten sposób dajemy odczuć podwładnym, że ich zdanie się dla nas liczy. O tym, czy dział HR działa mądrze i skutecznie świadczyć będzie m.in. to, czy pracownicy przychodzą do niego po pomoc lub po prostu porozmawiać, a także wskaźnik fluktuacji kadr ucztrzymujący się na niskim poziomie.

Wsparcie biznesu

Opieka nad pracownikami nie dotyczy tylko osób na szeregowych stanowiskach.  Specjaliści z działu HR czuwają również nad dobrostanem kadry kierowniczej. Wspierają liderów i managerów na każdym etapie zarządzania ludźmi, doradzając np. w kwestii motywowania zespołu. Zajmują się tak samo rozwojem ich kompetencji przywódczych. Posiadając rozległą wiedzę z zakresu prawa pracy, monitorują, czy działania managementu są zgodne z zasadami.

Działy HR wspierają zatem biznes w wielu kluczowych aspektach. Wszystkie opisane wcześniej działania powinny być jednak zgodne z wizją i kulturą organizacji oraz prowadzić do osiągnięcia realnych celów.

You may also like...