Firma w oczach pracowników

Coraz większą popularność na świecie zyskują działania zmierzające do budowania marki przedsiębiorstwa nie tylko w oczach klientów, ale również własnych pracowników. Polskie firmy wciąż nie zdają sobie sprawy jak ważny jest to obszar działalności, szczególnie w okresie spadającego bezrobocia. Wizerunek pracodawcyWedług przeprowadzonych przez portal Praca.pl badań jedynie 18% ankietowanych pracowników uznała, że firma, w której są zatrudnieni dba o employer branding. Tymczasem ponad 70% badanych uznało, że chętniej odpowiada na oferty pracy tych przedsiębiorstw, które aktywnie zarządzają swoim wizerunkiem w oczach pracowników. Blisko połowa z nich uznaje bowiem, że firmy te bardziej dbają o swoich pracowników.

Jakie obszary pracownicy i poszukujący pracy uznają za najważniejsze? Po pierwsze, uważają oni, że marka pracodawcy powinna być jasno określona w samej ofercie pracy. Według specjalistów z portalu Praca.pl powinna ona zawierać: opis firmy jako miejsca pracy, konkretne wymagania wobec kandydatów, informację o wynagrodzeniu (przynajmniej orientacyjnym), jasno sprecyzowane świadczenia pozapłacowe, a także nagrody i wyróżnienia, na które szanse ma kandydat. Oprócz tego poszukujący zatrudnienia cenią sobie atrakcyjną szatę graficzną.

Niemal połowa (44%) badanych wskazało, że marka pracodawcy powinna być również uwzględniona na stronie internetowej. Ta powinna bowiem zawierać profesjonalnie przygotowaną zakładkę poświęconą karierze pracowniczej. Podobny odsetek ankietowanych uznało, że kluczowe jest też aktywne uczestnictwo w targach pracy i wydarzeniach branżowych.

Według niemal jednej trzeciej badanych przedsiębiorstwo powinno też posiadać swój profil na portalach rekrutacyjnych.

Lekceważenie employer brandingu, szczególnie dziś w dobie spadającego bezrobocia, może się negatywnie odbić na próbach rekrutacji pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Aż 28% badanych zadeklarowało, że nie przyjęłoby oferty pracy od firmy o złej reputacji. Ponad połowa ankietowanych przyznała zaś, że przyjęłaby taką propozycję, ale tylko do momentu znalezienia lepszej pracy. Jednocześnie aż 37% ankietowanych przyznało, że mogliby przyjąć ofertę z niższym wynagrodzeniem jedynie od firmy z silnym wizerunkiem.

You may also like...