Ostatni będą pierwszymi

Informacja zwrotna dla kandydata, którego CV zostało odrzucone w pierwszym etapie rekrutacji to rzadkość. Tymczasem osoba szukająca pracy, która nie dostanie żadnej odpowiedzi czuje się zlekceważona, co może dodatkowo negatywnie wpłynąć nie tylko na jej nastrój, ale również wizerunek potencjalnego pracodawcy. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się odpowiadać wszystkim osobom, które wysłały swoje aplikacje. Jest to kierunek, w którym podążać powinni przedsiębiorcy. Nie tylko pokazuje on bowiem ludzką stronę biznesu, ale również pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Odrzucony kandydatDane zaczerpnięte z raportu Candidate Experience nie pozostawiają wątpliwości: aż 25 procent kandydatów nie dostaje żadnej informacji dotyczącej przebiegu rekrutacji, jeśli ich aplikacje zostały odrzucone. Kolejne 55 procent dowiaduje się co prawda, że nie zostali przyjęci, ale nie wie dlaczego. Zwykle taką bardziej szczegółową informację zwrotną dostają jedynie osoby, które dotarły do ostatnich etapów rekrutacji.

Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, często rekruterzy mają na swoich barkach tyle obowiązków, że nie starcza im czasu na kontakt z osobami, których aplikacje odrzucono. Dlatego też skupiają się na tych, którzy przeszli do kolejnych etapów rekrutacji. Po drugie, nierzadko rekruterzy nie wiedzą, w jaki sposób przekazać „odrzuconym” informację o przebiegu procesu rekrutacyjnego. Bojąc się wdawać w dyskusję, wolą zupełnie przemilczeć fakt odrzucenia aplikacji. Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że takie podejście może poważnie nadszarpnąć ich reputację.

Żeby nie niszczyć swojego wizerunku, zarówno jako pracodawcy, jak i producenta czy dostarczyciela usługi, przedsiębiorstwa powinny jednak wyjaśnić pokrótce każdemu, kto składał swoją aplikację, dlaczego została ona odrzucona. Unikać należy przy tym standardowych formułek. Ich indywidualizacja pomoże zmniejszyć stres kandydata i ograniczyć możliwość utraty wizerunku przez firmę. Dobrze jest też przed wykazaniem niedostatków, wskazać silne strony kandydata, wokół których powinien budować swoją przyszłą karierę zawodową.

You may also like...