Ocena 360 wychodzi z mody?

Każdej organizacji zależy, żeby jej pracownicy pracowali jak najlepiej i byli wydajni. Do tego konieczna jest dobra komunikacja i w miarę regularny feedback. Aby podnosić efektywność, należy wskazywać co jest mocną stroną każdego pracownika i co powinien rozwijać. Jednym z narzędzi stosowanych w tym celu przez działy HR jest ocena 360 stopni.

feedback

Kiedy stosuje się ocenę 360?

Narzędzie owo służy do zbierania informacji od przełożonego, współpracowników i samego zainteresowanego na temat jego pracy. Zebrane w ten sposób obiektywne dane służą do identyfikacji jego mocnych i słabych stron oraz obszarów, w których powinien się rozwijać.

Narzędzia używa się dwojako. Po pierwsze pozwala na cyklicznie mierzenie postępów w ramach określonego planu i ich ewaluację. Druga opcja to potraktowanie oceny 360 jako jednorazowego działania pozwalającego na zmianę stanowiska albo awans oraz stworzenie planu rozwojowego.

Odpowiednie nastawienie kluczem

Niestety wiele osób ma złe nastawienie do wspomnianego narzędzia. Wynika to najczęściej z błędnego postrzegania tej metody i traktowania jej jako sztuki dla sztuki. Pracownicy bywają często pozostawieni sami sobie z wynikami, które nie są wystarczająco komentowane. Najgorzej zaś, gdy pracownik zostaje pozostawiony z negatywnym feedbackiem. W takim przypadku nie ma co się dziwić zwiększonym wskaźnikom fluktuacji kadr.

Nie jest tajemnicą, że właściwe nastawienie badanych ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia oceny 360 stopni. Ma ona bowiem sens tylko wtedy, jeśli mamy do czynienia z osobą otwartą na zmiany. Chętną do współpracy i gotową na obustronny feedback. Ocena jaką uzyska (nieważne, czy pozytywna czy negatywna) powinna być dla niego motywatorem do dalszego rozwoju. W żadnym przypadku nie karą. Tutaj pole do popisów dla managerów, ale i całej firmy. Chodzi konkretnie o wdrożenie odpowiedniej kultury organizacyjnej

Ocena 360 w połączeniu z natychmiastowym feedbackiem

W ostatnich latach na popularności zyskuje natychmiastowy feedback. Nie wyklucza on jednak oceny 360 – bez problemu można te dwa działania ze sobą łączyć. Informacja zwrotna tuż po zakończonym działaniu stymuluje i motywuje, podczas gdy ocena 360 daje spojrzenie na nasze wyniki z szerszej perspektywy.

Choć ostatnimi czasy ocena 360 stopni traci na popularności, nie oznacza to wcale, że jej stosowanie traci sens. Jednak, aby osiągnąć miarodajne i trwałe rezultaty konieczne jest jej pełne zrozumienie, dobra kultura organizacyjna i pełna współpraca na linii podwładny – przełożony oparta na wzajemnej otwartości.

You may also like...