Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników

Pracownik zaangażowany to pracownik skuteczny i wydajny – dzięki niemu firma rozwija się, jest rentowna i przyciąga do siebie talenty. Z drugiej strony niezaangażowana osoba jest przysłowiową kulą u nogi, przynosi straty i demoralizuje innych pracowników. Na wskaźnik zaangażowania wpływa wiele czynników. Jednak zdecydowana większość z nich to czynniki zewnętrzne.

twarze

Relacje w zespole odbiciem stanu komunikacji

Przyjęło się mówić, że dobra komunikacja rozwiązuje 99% problemów międzyludzkich. Nie inaczej jest z komunikacją wewnętrzną, która wpływa znacząco na relacje w zespole. Z definicji komunikacja wewnętrzna jest stałym przepływem informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami, działami i poziomami decyzyjnymi. Jej znaczenie jest jednak często marginalizowane, co nie jest najlepszym pomysłem. Przykładowo, pracownicy nie powinni dowiadywać się o ważnych decyzjach i istotnych zmianach z drugiego obiegu lub ze źródeł zewnętrznych. Co więcej powinni móc przekazać swój feedback i odnieść się do tego, co się dzieje w firmie, mając tym samym swój udział w jej funkcjonowaniu.

Korzyści ze strategii

Jakie są zatem mierzalne korzyści z prowadzenia takich planowych i przemyślanych działań komunikacyjnych? Po pierwsze firma wzbudza zaufanie, a jej przejrzyste działania skutkują wzrostem zaufania kadr. Każdy, nawet szeregowy pracownik wie, co się dzieje, jest pewny swojej sytuacji i przyszłości. Spada wskaźnik fluktuacji w firmie, wzrasta lojalność, a kolejne osoby są przyciągane w naturalny sposób do naszej organizacji. Jak łatwo się domyślić przywiązanie pracowników do firmy to duże oszczędności, jeśli chodzi o rekrutację specjalistów i łatwiejsze zgarnianie z rynku największych talentów. Do tego dochodzi większe zaangażowanie i lepsze wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Większa wydajność równa się z kolei większej rentowności przedsiębiorstwa i wyższym zyskom. Zmotywowany i zadowolony pracownik identyfikuje się z firmą i bierze odpowiedzialność za jej losy.

Działania naprawcze

Co jednak w sytuacji gdy komunikacja w naszej firmie szwankuje? Po pierwsze musimy pamiętać, że każdy przekaz musi być dopasowany do odbiorcy. Musimy mieć świadomośc kim są nasi pracownicy, do jakich  grup zawodowych należą i co ich motywuje. Najrozsądniejszym rozwiązaniem, jest więc prowadzenie poprawnej komunikacji wewnętrznej. Najlepiej w tym celu przeprowadzić audyt komunikacji. Polega on na analizie i ocenie przejrzystości komunikacji oraz stosowanych narzędzi, a także tego jak do tych działań podchodzi zespół. Po audycie firma otrzymuje wytyczne i zalecenia, które powinna wdrożyć. 

Przy wprowadzaniu działań składających się na komunikację wewnętrzną należy pamiętać o jej “skrojeniu na miarę”. Wybór narzędzi jest bardzo szeroki, ale powinniśmy je dostosować do naszych pracowników, biorąc pod uwagę ich szczebel w hierarchii i możliwości. Ważne, żeby takie działania były planowane i stanowiły konsekwentnie budowaną strategię.

You may also like...