Dobry pracownik to zadowolony pracownik

W czasie rynku pracownika brakuje rąk do pracy, rośnie liczba wakatów, a pracodawcy stają na głowie, żeby zgarnąć z rynku najlepszych specjalistów. Sami pracownicy zaś rozglądają się za coraz lepszą pracą, wprost deklarując chęć zmiany dotychczasowej.

Optymizm zwiększa szanse

Szczęśliwi nie chcą zmian

Tymczasem aż 86% osób, które deklarują, że są szczęśliwe, nie chcą zmieniać dotychczasowego miejsca zatrudnienia. Okazuje się, że taka prosta zależność jest kluczem do zatrzymania ludzi w firmach. To właśnie satysfakcja z wykonywanych obowiązków, możliwości rozwoju, elastyczność i otwartość pracodawcy sprawiają, że ludzie chcą zostać w firmie na dłużej. Jest to o tyle ważne, że aktywne działania rekruterów sprawiają, że zdecydowana większość zatrudnionych (86%) otrzymała propozycję zmiany pracy.

Pieniądze to nie wszystko

Żyjemy w czasach, w których podniesienie płacy minimalnej i ogólne wzrosty wynagrodzeń sprawiają, że dla ludzi liczy się coś więcej, niż tylko wyciąg z konta. Praca stanowi dla nich ważny aspekt życia i istotne jest nie tylko to, ile można dzięki niej zarobić. W przeciwieństwie do sytuacji jeszcze sprzed kilku lat, zwraca się teraz większą uwagę na kulturę organizacji. Z wykonywanych obowiązków każdy chce czerpać satysfakcję i być po prostu szczęśliwym.

Pracodawca z wyboru

Firmy mają coraz większą świadomość, że dobry pracownik to pracownik zadowolony. Organizacje poświęcają zatem coraz więcej czasu i zasobów, aby sprostać oczekiwaniom swoich podwładnych. Wzrasta w związku z tym znacząco zainteresowanie Employer Brandingiem. Jest to szereg działań mających na celu budowanie firmy postrzeganej jako „pracodawca z wyboru”. Generalnie oznacza to, że są firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Tacy pracownicy będą po pierwsze szczęśliwi, a po drugie bardziej lojalni.

Kultura organizacyjna

Według analityków branży HR, rok 2020 przyniesie większe zainteresowanie firm właśnie Employer Brandingiem. Co więcej dojdzie do swoistej redefinicji tego, co dana firma ma unikalnego do zaproponowania. Nie chodzi tu jedynie o licytowanie się i poszerzanie i tak już bogatej oferty benefitów, ale raczej o zbudowanie wśród pracowników świadomości kultury organizacyjnej, wpojenie zasad, które nią rządzą, promowanie misji jaka przyświeca organizacji i wskazywanie miejsce pojedynczych ludzi w tej szeroko rozumianej strategii. Rekruterzy z kolei będą się skupiać na poszukiwaniu ludzi, których umiejętności miękkie współgrają z wartościami reprezentowanymi przez daną organizację.

You may also like...