Skacząca stopa bezrobocia

praca 2015

Obecnie stopa bezrobocia wynosi 10,3 proc.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy stopa bezrobocia wykonała niemalże taneczne ruchy. Całe szczęście, że było to raczej stepowanie niż kankan, bo wyniki nie różnią się aż tak bardzo. Chyba, że porówna się wskaźniki z różnych źródeł. Jedno jest pewne – pomimo wzrostu i tak jest lepiej niż w 2014 r.

Wszystko zaczęło się od przejścia bariery 10 proc. Od dłuższego czasu stopa bezrobocia rejestrowanego wyliczana przez GUS notowała tendencję spadkową, by we wrześniu osiągnąć wynik jednocyfrowy. Utrzymał się on do końca roku, przez co 2015 uznano za rekordowy od 2008 r., kiedy to bezrobocie było najniższe. To był wyraźny znak, że polska gospodarka przeżywa stabilne ożywienie. Przede wszystkim jednak na spadek liczby osób bez zatrudnienia miała wpływ ilość ofert i wolnych etatów, które tworzyli przedsiębiorcy. Do tej pory nic się nie zmieniło: pracodawcy chcą zatrudniać.

W górę i w dół

Pierwszy wzrost stopy bezrobocia do 9,8 proc. odnotowano w grudniu 2015 r. W ciągu miesiąca podskoczyła ona o 0,2 proc., ponieważ w listopadzie wynosiła 9,6 proc. Jak na okres wygaszania prac sezonowych był to i tak zaskakująco dobry wynik. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że łagodna zima pozwalała np. na kontynuowanie prac budowlanych. Wyraźny wzrost stopy bezrobocia pojawił się w styczniu tego roku. Obecnie odsetek osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach wynosi 10,3 proc. W tym samym czasie w ubiegłym roku ten wynik wyniósł 11,9 proc.

Warto podkreślić, że pracodawcy dalej szukają ludzi do pracy. W ciągu całego 2015 roku właściciele firm zgłosili do urzędów w sumie 1,3 mln ofert zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (o 17 proc. więcej niż w 2014 r.). Choć w styczniu stopa bezrobocia podskoczyła, to pracodawcy zamieścili w urzędach prawie 85 tys. ogłoszeń dotyczących wolnych etatów. W grudniu 2015 r. było ich o 6,3 tys. mniej.

Bezrobocie spada w całej Unii

Z danych Eurostatu wynika, że stopa bezrobocia w Polsce już od dłuższego czasu wynosi znacznie poniżej wyniku jednocyfrowego. Jak podaje unijny urząd statystyczny odsetek bezrobotnych wyniósł w grudniu 2015 r. 7,1 proc. Co ciekawe, stopa bezrobocia spadła w stosunku do listopada, kiedy to wyniosła 7,2 proc. Według tej samej instytucji w grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,2 proc.

Różnice pomiędzy danymi polskiego rządu a unijnymi wynikają z odmiennych metod badawczych. Eurostat mierzy odsetek osób w wieku od 15 do 74 lat, którzy nie mają pracy, ale są zdolni podjąć zatrudnienie w ciągu dwóch tygodni i aktywnie poszukują pracy do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. GUS zlicza wszystkich zarejestrowanych w urzędach bezrobotnych, a więc również tych, którzy nie chcą podjąć zatrudnienia. Ogólna stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła równe 9,0 proc., czyli 0 0,9 p.proc. mniej niż w grudniu 2014 r.

You may also like...