Rekruterze przygotuj się!

Na coraz trudniejszym dla firm polskim rynku pracy, nie łatwo znaleźć odpowiedniego kandydata. Aby więc przyciągnąć do siebie więcej potencjalnych pracowników i mieć „w czym wybierać”, do procesu rekrutacji należy się przygotować. A najlepiej jest zrobić to stosując odpowiednie metody i narzędzia.

Nie zawsze da się z całą pewnością przewidzieć tego, czy zasoby firmy okażą się wystarczająco skuteczne w procesie rekrutacji na dane stanowisko, aby zdobyć odpowiedniego pracownika. Pociąga to za sobą ryzyko, iż selekcję kandydatów trzeba będzie powtórzyć – a to strata nie tylko czasu, ale także kosztów. Aby więc zwiększyć swoje szanse, należy przede wszystkim dobrze przeanalizować oczekiwania jakie stawia się kandydatom.

Jak to zrobić? Rozpoczynając od podstaw. A to oznacza stworzenie szczegółowego i dokładnego opisu stanowiska, w którym znajdą się informacje dotyczące oczekiwanych od kandydata umiejętności, cech oraz wiedzy. Bezwzględnie pamiętać należy przy tym, iż wyższe stanowisko wymaga znacznie bardziej dopracowanego opisu, tak aby nie tracić cennego czasu na rekrutację osób, które szybko okażą się niewystarczająco wykwalifikowane. Co ciekawe, praktyka wskazuje, że działy HR zwykle mają szczegółowe i pełne informacje, nie zawsze jednak wykorzystują tę wiedzę w trakcie poszukiwań pracowników. Jest to szczególnie zaś ważne, kiedy rekrutację zleca się firmie zewnętrznej – pozwala to bowiem osobie rekrutującej na dokładne spełnienie oczekiwań.

Zanim dojdzie do pierwszych rozmów o pracę, niezbędne jest także stworzenie przez pracodawcę roboczej wizji kandydata idealnego, ze szczególnym wskazaniem na to, jakie umiejętności kładzie największy nacisk, a z których kompetencji jest skłonny zrezygnować. Ważne jest także dopasowanie kandydata do kultury organizacji, dlatego też, warto wybrać takie osoby, którego cechy interpersonalne są najbardziej pożądane. Dlatego też, koordynując rekrutację z firmą doradztwa personalnego niezbędna jest otwartość pracodawcy oraz komunikacja między partnerami. Zwiększa to zasadniczo szanse na znalezienie kandydata idealnego.

Na przebieg procesu wpływa też dobrze przygotowany plan działań. Szczególnie istotne jest to w tych firmach, które prowadzą wiele jednoczesnych rekrutacji. Z dobrze zaplanowanym harmonogramem łatwiej jest określić to, ile czasu niezbędne jest na stworzenie ogłoszeń, skuteczne ich zamieszczenie na portalach z ofertami pracy oraz w mediach, przeprowadzenie wstępnych rozmów i wywiadów telefonicznych oraz spotkania z kandydatami. Warto, aby plan ten przewidywał także czarny scenariusz – konieczność powtórzenia rekrutacji.

I choć znalezienie dziś odpowiedniego pracownika jest coraz trudniejsze, szanse na znalezienie go rosną przy dobrym przygotowaniu. Nie warto więc go ograniczyć lub przyspieszyć – od pierwszych etapów zależy często sukces w ostatnim.

You may also like...