Obietnica rozwoju jako sposób na przyciągnięcie kandydata

“Duże możliwości rozwoju” to jedno z haseł, które najczęściej pojawiają się w ogłoszeniach o pracę. Co właściwie się za nim kryje? Jak rozumie to sformułowanie potencjalny pracodawca, a jak kandydat? Warto nieco bliżej zapoznać się z tym zagadnieniem, by wiedzieć jak rozpoznać, czy dana organizacja rzeczywiście zapewnia takie warunki.

Strach przed inwestycją

Finansowanie rozwoju pracowników od wielu lat jest wrażliwą kwestią i  nie ulega znacznym zmianom. Ciągle większość firm unika podobnych zobowiązań. Dzieje się tak również w organizacjach, które nie tylko w publikowanych ogłoszeniach, ale i podczas całego procesu rekrutacyjnego zapewniają o swojej otwartości i chęci doskonalenia umiejętności nowych członków zespołu. Nie pozostaje to bez wpływu na motywację i zaangażowanie nowo zatrudnionych osób. Takie zachowanie pracodawców bezpośrednio przekłada się na utratę prestiżu i zwiększoną fluktuację pracowników. Jakie jest więc źródło takich decyzji? 

Głównym czynnikiem stojącym za takim podejściem jest strach przed nietrafioną inwestycją. Pracodawcy boją się, że gdy już poniosą koszty wyszkolenia danej osoby, to ta w krótkim czasie znajdzie inne zatrudnienie, wykorzystując nowo nabytą wiedzę np. u konkurencji. Takie myślenie nie znajduje jednak uzasadnienia w rzeczywistości. Z reguły dofinansowanie rozwoju pracownika zwiększa jego przywiązanie do firmy oraz daje większą motywację, by przyczyniać się do sukcesu całego przedsiębiorstwa. 

Mierzalne zyski

Dynamiczny rozwój światowej gospodarki powoduje, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z przewagi uzyskiwanej przez bycie na bieżąco z nowymi technologiami czy nabywanie dodatkowych kompetencji. Ma to znaczny wpływ na funkcjonowanie firm, gdyż te, chcąc pozyskać najlepsze talenty, muszą umożliwić swoim pracownikom dalszy rozwój. Takie podejście powoduje również, że wyspecjalizowany personel jest w stanie osiągać znacznie lepszą produktywność, co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy organizacji. 

Weryfikacja pracodawcy

Kandydat zainteresowany podejściem pracodawcy do podnoszenia kwalifikacji powinien poruszyć ten temat już podczas pierwszej rozmowy z rekruterem. Warto zapytać, czy przewidziany jest budżet szkoleniowy dla każdego pracownika i ewentualnie jak jest wysoki. Drugą kwestią jest sprawdzenie, czy dana organizacja bierze udział szkoleniach branżowych, a także posiada system szkoleń wewnętrznych i programy mentorskie.

Nie należy zapominać o podjęciu tematu ścieżek kariery i awansu, które może zaproponować nowe miejsce pracy. Jest to rodzaj sprawdzianu ukazującego stopień dojrzałości firmy i mówiącego wiele o oczekiwaniach wobec zatrudnionych. W ten sposób można uniknąć rozczarowań i wybrać właściwego pracodawcę.   

You may also like...