Wielcy maleńcy

Liczba osób pracujących w jednoosobowych działalnościach właśnie osiągnęła rekordowy poziom 3,37 mln. Jak wskazują dane opublikowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w II kwartale 2016 roku, w polskich mikrofirmach przybyło 80 tysięcy pracowników.

Jak wskazują analizy ZUSu w grupie ponad 2,4 mln płatników składek zdrowotnych, więcej niż 2 mln to osoby fizyczne, czyli indywidualni przedsiębiorcy. Ponieważ składkę zdrowotną należy zapłacić od każdego biznesu, oznacza to, że w Polsce aktualnie działa ponad 2 miliony jednoosobowych firm.

jednoosobowa działalnośćWyraźny, o 35 tysięcy podmiotów wzrost liczby jednoosobowych firm w II kwartale tego roku nie powinien zaskakiwać w kontekście tego, jak wyglądały dane z lat minionych. Rok temu przyrost ten wyniósł bowiem 37 tys. firm, dwa lata temu zaś 40 tys. Wyraźne są jednak pewne różnice – tak jak w minionych latach wyraźny był optymizm wśród właścicieli mikrobiznesów, tak teraz zauważalne jest obniżenie nastrojów.

Cieszyć może jednak nie tylko sam wzrost działalności jednoosobowych, ale także wzrost zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach, który w ciągu trzech miesięcy II kwartału wyniósł 80 tysięcy pracowników. Liczba ta jednak blednie w porównaniu choćby z rokiem ubiegłym, kiedy w analogicznym okresie wzrost ten wyniósł 150 tys. zatrudnionych – czyli niemal dwa razy więcej. Oznacza to zapewne, iż właściciele małych firm są dziś mniej skłonni do podejmowania ryzyka, ale także z tego, iż rynek pracy obecnie jest coraz trudniejszy. Wpływa na to ma zarówno niski poziom bezrobocia jak i dodatkowe świadczenia socjalne, takie jak program 500+, który sprawił, iż z rynku odpłynęła część pracowników.

Indywidualni przedsiębiorcy to grupa niezwykle istotna z punktu widzenia polskiej gospodarki. Wytwarzają oni około 1/3 polskiego PKB i zatrudniają ok. 38 proc. wszystkich osób pracujących w gospodarce. Jak wskazują dane, indywidualni przedsiębiorcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy to bezrobocie spadło o ponad 930 tysięcy, samodzielnie wytworzyli ok. 400 tys. miejsc pracy. Z tego wynika, że malejący wskaźnik osób bez pracy to w 43% zasługa firm jednoosobowych. Nic więc dziwnego, iż każda fluktuacja zatrudnienia w mikro i małych firmach tak mocno wpływają na rynek pracy.

You may also like...