Development Centre, czyli przepis na rozwój

W dzisiejszych realiach, czyli wszechpanującym rynku pracownika i rosnącej fluktuacji kadr, konieczne jest dbanie o zespół. Ludzie potrzebują bowiem czegoś więcej, niż jedynie wynagrodzenia. Przede wszystkim chcą się rozwijać. Świadomi tego faktu pracodawcy stawiają w tej sytuacji na sprawdzone rozwiązania takie jak Development Centre (DC).

Diagnoza potrzeb

Myśląc o rozwoju pracownika, należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę stanowisko jakie zajmuje. Równie istotny jest poziom jego aktualnych kompetencji, cele zawodowe, potrzeby i zaplanowana ścieżka kariery. To tutaj właśnie powinien wkroczyć dobry i doświadczony HR-owiec, który zdiagnozuje potrzeby i zdecyduje, czy potrzebna jest sesja Development Centre.

Sesja DC

Na czym polega sesja DC? W głównej mierze jest to symulacja codziennych zadań i problemów z jakimi na co dzień mierzy się pracownik. W odróżnieniu od metody Assessement Centre nie służy ona rekrutacji i znalezieniu najlepszej osoby na dane stanowisko, a ocenie potencjału osób już pracujących w naszej organizacji. Development Centre ma zastosowanie przy obsadzie kluczowych stanowisk – kierowniczych lub bardzo specjalistycznych o dużym znaczeniu dla organizacji. 

Sesja DC polega na wytypowaniu najważniejszych kompetencji istotnych na danym stanowisku. Następnie wybiera się kryterium ich oceny i ustala skalę ocen. Potem dobiera się właściwe narzędzia np.: dyskusje grupowe, symulacje, prezentacje, case studies, testy wiedzy i umiejętności. Po opracowaniu teorii przystępuje się do właściwego badania. Sesja DC trwa zazwyczaj 2-3 dni, które wypełnia realizowanie przez badanych zdefiniowanych działań. 

Korzyści

Efektem końcowym takiego badania jest szczegółowy opis danej osoby, który pomaga w omówieniu wyników ze zlecającym badania (szef, przełożony, manager). Dzięki ocenie wykonanej podczas sesji Development Centre organizacja zdobywa dane o rzeczywistych kompetencjach pracowników, pozwala na wyłapanie talentów, opracowanie ścieżek rozwoju i podciągnięcie umiejętności tych, którzy radzą sobie gorzej. 

DC jest bez wątpienia nowoczesną i skuteczna metodą, która pozwala na trafne określenie słabych i mocnych stron pracowników. Co ważne, uświadamia też zespołowi, że pracodawcy zależy na ich rozwoju, a ich funkcjonowanie w firmie pozwala na samorealizację.

You may also like...