Wizerunek firmy a rekrutacja. Jak odrzucać, by nie być odrzuconym?

“Co ma rekrutacja do zachowania konsumentów?”, zapytacie. Okazuje się, że bardzo dużo! Kandydat, który odniósł podczas rekrutacji negatywne wrażenie, prawdopodobnie przełoży je bowiem na sferę konsumpcyjną, rezygnując z korzystania z produktów czy usług danej firmy. Poszukiwanie pracowników powinno się więc odbywać z wielką dbałością o kandydatów, bo ma to przełożenie na całościowy wizerunek przedsiębiorstwa – zarówno jako pracodawcy, jak i producenta dóbr lub usług.

Odrzucać z klasą

Jak wynika z badania “Candidate Experience” przeprowadzonego przez firmę eRecruiter, jeśli firma nie spodobała się danemu kandydatowi podczas procesu rekrutacji, aż co trzeci nie zdecyduje się na ponowną aplikację, a co piąty odradzi aplikowanie innym! Takie informacje są niezwykle ważne, bo pokazują, że to, jak traktowani są kandydaci, ma faktyczne odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym. Nie zapominajmy, że odrzuceni kandydaci mają prawo głosu i dostęp do Internetu, mogą więc bardzo szybko rozprzestrzenić negatywne informacje. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie odrzucać kandydatów, którzy nie spełniają naszych oczekiwań – to przecież normalne w procesie rekrutacji – ale o to, żeby odrzucić ich zachowując podstawowe zasady kultury. Popularnym zachowaniem w przypadku polskich firm jest np. całkowity brak odzewu po przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej. Nie powinno tak być, bo każdy kandydat ma prawo wiedzieć, że został przez nas odrzucony. Frustracja wywołana takim negatywnym doświadczeniem może przełożyć się na negatywną opinię o firmie jako całości – co prowadzi również do tego, że ktoś taki nigdy więcej nie skorzysta z usług lub produktów oferowanych przez tę firmę.

Kandydat = konsument

Wspomniane badanie potwierdza powyższe założenia. Aż 74% kandydatów, którzy odnieśli złe wrażenia podczas rekrutacji, zmienia nastawienie do usług i produktów pracodawcy i postanawia zrezygnować z ich zakupu. Z kolei 28% takich osób dzieli się tą złą opinią z innymi, poszerzając w ten sposób krąg niezadowolonych konsumentów. Wyniki badania “Candidate Experience” wyraźnie pokazują więc, że każde działanie firmy, nawet pozornie niezwiązane z promocją marki, musi być przemyślane i dopracowane. Tylko wtedy można mówić bowiem o tym, że firma dba o swoich konsumentów.

You may also like...