Wpływ zwolnienia pracownika na morale zespołu

Jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu każdego przedsiębiorstwa jest moment zwolnienia pracownika. Wywołuje to silne emocje u wszystkich zaangażowanych – osoby zwalnianej, pracodawcy i współpracowników. Informacje o takim zdarzeniu rozchodzą się błyskawicznie i nierzadko odbijają się negatywnie na morale zespołu. W tym przypadku decydujące znaczenie ma sposób, w jaki firma poinformuje o zaistniałej sytuacji pozostałych pracowników.

Idealny kandydat

Niespodziewane zwolnienie zaburza poczucie bezpieczeństwa w organizacji. Do głosu często dochodzą negatywne emocje, tj. złość, strach, panika. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których wzburzony nagłym pozbawieniem pracy pracownik opuszcza spotkanie z managerem, trzaskając drzwiami. 

Brak komunikacji budzi strach

Brak wiedzy na temat przyczyn zaistniałej sytuacji powoduje, że część pracowników obawia się, że mogą być kolejnymi, których to spotka. W firmie odczuwa się wszechobecną panikę. Część osób przegląda dostępne na rynku oferty oraz zaczyna kontaktować się z rekruterami z agencji pracy, aby w sytuacji awaryjnej znaleźć inne zatrudnienie. Niektórzy tracą motywację do dalszej pracy. Rusza samonakręcająca się spirala spadającej efektywności i braku zaufania, co równoznaczne jest ze wzrostem wskaźnika fluktuacji kadr w firmie.

Wsparcie w trudnych momentach

Gdyby jednak management zaraz po sytuacji opisanej wyżej udzielił zespołowi krótkiej, rzetelnej informacji o przyczynach wydarzenia, ucięte zostałyby wszelkie plotki i domysły. Bez wątpienia pracodawca w pierwszej kolejności powinien powiadomić pozostałych pracowników o całym zajściu. W takim komunikacie warto wyjaśnić przyczynę podjętej decyzji, pamiętając by nie naruszyć dobrego imienia zwolnionej osoby oraz by wyrażać się w sposób spójny, dość ogólny i dyplomatyczny. Jeśli były pracownik naruszył regulamin firmy, rozmowa może stać się okazją do omówienia z resztą zespołu zasad obowiązujących w miejscu pracy.

Organizacja może złagodzić negatywny wydźwięk sytuacji przez wciągnięcie zwolnionej osoby w program outplacementowy oferowany przez agencje doradztwa personalnego. Daje on szansę na odnalezienie się na rynku pracy, jak również skraca czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Takie podejście pozwala stworzyć wizję firmy zapewniającej wsparcie w trudnych momentach.

Drugie rozwiązanie to sposób na uniknięcie wielu kryzysów, także tych motywacyjnych. To również inwestycja w utrzymanie dobrej komunikacji, a co za tym idzie – zaufania między pracownikami a pracodawcą.  

You may also like...