Wielopokoleniowe środowisko pracy – korzyści i wyzwania

Problem różnic międzypokoleniowych w środowisku pracowniczym dotyczy wielu firm. To powszechne zjawisko wynikające z zajmowania stanowisk na różnych szczeblach zarówno przez osoby dopiero wchodzące na rynek pracy, jak i przez osoby starsze i bardziej doświadczone. Zdarza się, że w tej samej firmie młodzi pracownicy obejmują role managerskie, natomiast osoby w wieku przedemerytalnym pozostają pracownikami szeregowymi. Tak duża różnorodność niejednokrotnie bywa wyzwaniem nie tylko dla zespołów, ale także dla pracodawcy. Jak zadbać o dobrą komunikację i współpracę w międzypokoleniowym środowisku? Warto zacząć od poznania potrzeb i zachowań poszczególnych pokoleń – to pierwszy krok na drodze ku wzajemnemu zrozumieniu i otwarciu na dialog.

Baby Boomers

Najstarsze pokolenie na rynku pracy to tak zwani “baby boomers” – osoby urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Charakterystyczne dla tej generacji jest poszukiwanie stabilnego zatrudnienia, lojalność wobec pracodawcy oraz sumienne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Osoby należące do powojennego pokolenia niechętnie zmieniają zatrudnienie, dlatego najczęściej przez długie lata pozostają pracownikami jednego przedsiębiorstwa. W pracy realizują potrzebę bycia docenianymi i niezastąpionymi.

Generacja X

Większość cech dzieli z nimi pokolenie X, którego przedstawiciele przyszli na świat w latach 1965–1979. Podobnie jak wspomniani baby boomers, osoby z pokolenia X cenią stabilizację i przywiązują się do miejsca pracy, często identyfikując się z firmą, w której spędziły wiele lat. Cechuje je pracowitość, dokładność, a także umiejętne zarządzanie czasem pracy. Pokolenie X pracuje efektywnie, oczekując w zamian godziwego wynagrodzenia. Ważny jest dla nich również czas wolny, który, w ich rozumieniu, stanowi nagrodę za dobrze wykonane obowiązki.

Pokolenie Y

Zupełnie inaczej przedstawia się pokolenie Y, do którego zaliczają osoby urodzone w latach 1980–2000. Na ogół są to pracownicy dobrze wykształceni, znający języki obce i nowe technologie. W odróżnieniu od poprzednich generacji, Igreki nie przywiązują się do miejsca pracy, a zmiana zatrudnienia nie stanowi dla nich problemu. Motywacją do podjęcia pracy w nowej firmie są zwykle wyższe zarobki oraz możliwości rozwoju. Dla ludzi z pokolenia Y ważna jest atmosfera panująca w firmie – szukają miejsc dalekich od sztywnych zasad czy biurowego dress code’u. Cenią sobie także czas wolny, dążąc do równowagi między pracą a życiem osobistym.

Pokolenie Z

Ostatnią i zarazem najmłodszą generacją jest pokolenie Z. Przyjmuje się, że są to osoby urodzone po 1995 roku, a więc dopiero wchodzące na rynek pracy. Pokolenie Z doskonale porusza się w świecie nowych technologii, dzięki czemu z łatwością adaptuje się do zmian. Przedstawiciele pokolenia Z są otwarci na rozwój i nowe wyzwania – ich działania motywowane są chęcią osiągnięcia satysfakcji w życiu zawodowym. Cechuje ich także duża mobilność – zmiana miejsca zamieszkania czy częste podróże stanowią część ich życia.

Świadomość odmiennych warunków życia i przyzwyczajeń pracowników należących do poszczególnych grup pokoleniowych jest istotnym elementem w dążeniu do porozumienia i zachowania równowagi w firmie. Rozpoznanie najmocniejszych i najsłabszych stron przedstawicieli danej generacji z pewnością przyczyni się do lepszej organizacji pracy oraz budowania w firmie atmosfery otwartości i życzliwości.

You may also like...