Zanim zaczniesz rekrutować… zadbaj o swój wizerunek. Znaczenie Employer Brandingu

Dynamiczne zmiany na rynku pracy niosą ze sobą konieczność ciągłego dopasowywania się do aktualnej sytuacji. Przykładem może być zjawisko rynku pracownika, które spowodowało, że dziś to pracodawcy muszą kreować swój wizerunek, by przyciągnąć do siebie kandydatów. Nieocenioną pomocą w tym trudnym zadaniu może być dobra strategia employer brandingowa.

Pracodawca oczami kandydata

Czym jest Employer Branding? Najprościej można wytłumaczyć go jako dbanie firmy o swój wizerunek w roli pracodawcy. Jest to coś niezwykle podobnego do PR-u, z tym że odbiorcami nie są tutaj konsumenci, lecz pracownicy – szczególnie potencjalni, choć także obecni. Również wdrożenie strategii employer brandingowej nie różni się znacząco od zwyczajowych działań PR-owych. W obu tych obszarach, pracę nad kształtowaniem wizerunku rozpoczyna się bowiem od badań rynku, które mają pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: “czy obecny wizerunek pracodawcy jest zgodny z pożądanym?”. Zwykle brakuje czegoś do ideału, a badania mają wskazać, co dokładnie należałoby zmienić, by osiągnąć upragniony cel.

Cel vs. realia

W analizie rynku pomocne są m.in. wywiady, ankiety oraz tzw. “exit interview” – czyli rozmowy z podwładnymi, którzy porzucają pracę w firmie. Podczas ostatniej rozmowy z pracodawcą, mogą oni odpowiedzieć, co skłoniło ich do zmiany pracy, co podobało im się w dotychczasowym przedsiębiorstwie, a co według nich powinno ulec zmianie. Taka wiedza jest niezwykle potrzebna pracodawcom, bo dzięki temu mogą oni stale poprawiać warunki pracy swoich podwładnych – co bezpośrednio przekłada się na polepszenie wizerunku na zewnątrz.

Nowe wyzwania, nowe stanowiska

W ciągu kilku ostatnich lat, w Polsce pojawiły się specjalne stanowiska dotyczące Employer Brandingu. Specjaliści zajmujący się kształtowaniem wizerunku pracodawcy posiadają wiedzę z dwóch obszarów: zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Dzięki temu, potrafią oni wypromować firmę w odpowiedniej grupie docelowej – np. wśród absolwentów konkretnego kierunku studiów. Takie działania pomagają zachęcić potencjalnych pracowników do podjęcia zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, a proces rekrutacyjny staje się dzięki temu łatwiejszy – bo firma ma już ugruntowaną pozycję na rynku pracy.

You may also like...