Co piąty pracownik odchodzi z pracy. Jak zatrzymać rotację?

Małopolska, a szczególnie Kraków, to ostoja branży SSC/BPO/IT. To właśnie tutaj inwestorzy otwierają kolejne oddziały wielkich zagranicznych korporacji, które zatrudniają tysiące ludzi. Problem w tym, że firmy te borykają się z coraz większym poziomem rotacji. Jak można temu zaradzić?

Powstrzymać falę rotacji

Rekordowo niska stopa bezrobocia (która na początku tego roku wynosiła 8,2% w skali ogólnokrajowej) to tylko pozorny powód do radości. Okazuje się bowiem, że szeroka dostępność wakatów wywołała wśród pracowników nadmierny przyrost rotacji. Bo jeśli praca w danym miejscu z jakichś powodów im nie odpowiada, to dlaczego mają jej nie zmienić – szczególnie, że o nowe zatrudnienie dziś tak łatwo? Od pewnego czasu, pracodawcy muszą więc “stawać na głowie”, by powstrzymać falę odchodzenia z firmy. Zastanawiając się nad tym zjawiskiem, koniecznie należy sobie jednak zadać jedno podstawowe pytanie: jaka rotacja jest normalna, a jaka zbyt wysoka? W odpowiedzi na nie pomoże nam przeanalizowanie sytuacji w branży SSC/BPO/IT.

Młodsi porzucają pracę częściej

Jak wynika z badania “Salary Tracker”, przeprowadzonego przez firmę Advisory Group TEST Human Resources (czyli specjalnego wydania raportu płacowego, stworzonego wyłącznie z myślą o branży SSC/BPO/IT), rotacja w centrach usług wspólnych utrzymuje się od niedawna na bardzo wysokim poziomie – sięgającym aż 17%. Oznacza to, że obecnie zatrudnienie w korporacji porzuca niemal co piąty pracownik. Co ciekawe, wysokość rotacji różni się w zależności od poziomu stanowiska, stażu, a nawet wieku podwładnych. Najczęściej odchodzą ci, którzy dopiero zaczynają podążać ścieżką swojej kariery, czyli młodsi specjaliści. We wspomnianej branży, poziom rotacji na tych stanowiskach wynosi aż 27%! Warto jednak wziąć pod uwagę, że początkujący pracownicy zawsze częściej porzucają miejsce zatrudnienia – jest to do pewnego stopnia naturalne, gdyż dopiero szukają oni swojego miejsca na rynku pracy. Co więcej, istniejące obecnie zjawisko “rynku pracownika” z pewnością ma dodatkowy wpływ na zwiększanie poziomu rotacji wśród nich – zamiast bowiem starać się dostosować do atmosfery w firmie bądź wypracować z szefem zadowalające warunki, młode osoby często od razu rezygnują z pracy, która nie spełnia ich oczekiwań.

Wysoki poziom rotacji dotyczy również osób o krótkim stażu pracy (co zresztą pokrywa się ze spostrzeżeniami dotyczącymi młodszych specjalistów). Podwładni, którzy byli zatrudnieni krócej niż rok, rotują aż na poziomie 35%! Wyraźnie widać więc, że pierwsze doświadczenia zawodowe w centrach usług wspólnych nie każdemu przypadają do gustu. Co w tym wszystkim najciekawsze, w kolejnym roku zatrudnienia owa rotacja maleje aż o połowę. Jeśli chodzi zaś o porzucanie zatrudnienia pod względem wieku pracowników, prym w tej kategorii wiodą osoby pomiędzy 25. a 30. rokiem życia (18%). Wszystko składa się więc w jedną całość – z pracy najczęściej odchodzą ci, którzy jeszcze nie zdążyli przyzwyczaić się do kultury organizacyjnej i poczuć częścią zespołu. Zazwyczaj są to osoby świeżo po studiach, dopiero szukające swoich pierwszych “poważnych” prac.

Trzy czynniki zmniejszające rotację

Powyższe dane nasuwają jeden wyraźny wniosek – rotacja w branży SSC/BPO/IT jest bardzo duża, być może nawet wyższa niż w innych branżach. Jaka jest tego przyczyna? Niestety trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Pracownikom nie zawsze chodzi bowiem o pieniądze, choć trzeba przyznać, że wysokość wynagrodzenia również ma tutaj ogromne znaczenie. Równie ważne może być jednak wspomniane wcześniej poczucie przywiązania do firmy. Jeśli go brakuje, o co łatwo w przedsiębiorstwach zatrudniających setki, pracujących niczym trybiki wielkiej machiny podwładnych, trudno zachęcić pracownika dodatkami pozapłacowymi czy nawet podwyżką. By zmniejszyć poziom rotacji, trzeba zadbać o wszystkie najważniejsze elementy jednocześnie – dobrą pensję, zachęcające bonusy oraz kulturę organizacyjną na wysokim poziomie. Tylko wtedy pracownik będzie zadowolony i zmotywowany do pracy, a tym samym obce staną się mu myśli o zmianie zatrudnienia.

You may also like...