Przygotowanie do oceny okresowej

Nikt nie lubi być oceniany, ale przychodzi taka pora, kiedy nie mamy wyjścia i musimy poddać się ocenie przez innych. W pracy dzieje się to stosunkowo często, bo co roku podczas oceny okresowej. Nie każdy to lubi, ale czy każdy powinien się jej obawiać? Niestety w wielu firmach pracownicy, którzy wypadli negatywnie poddawani są sankcjom, karani, a nawet zwalniani. W nowoczesnych firmach powinno to jednak wyglądać inaczej…

Cele oceny

W pierwszej kolejności powinniśmy sobie uświadomić, czym jest ocena okresowa. Zasadniczo jest to zapoznanie się z wynikami pracy, zebranie informacji o pracowniku i ich analiza. Najczęściej przybiera formę ankiety, która może być wypełniona przez przełożonego, współpracowników, a czasem samego pracownika. Należy pamiętać, że w nowoczesnych przedsiębiorstwach ocena ma za cel podniesienie efektywności, a nie sankcje! Poprawnie skonstruowane ankiety pozwalają na przeprowadzanie modernizacji, polepszenie rentowności przedsiębiorstwa i opracowanie nowych planów rozwoju.

Analiza własnych osiągnięć i słabości

Jak zatem najlepiej przygotować się do takiej rozmowy rocznej? Nie należy zwlekać i czekać do ostatniej chwili. Przygotowania należy zacząć tydzień, dwa przed planowaną oceną. Tym samym dajemy sobie czas na odświeżenie pamięci i przywołanie sytuacji, które były kluczowe dla naszego rozwoju zawodowego. Dobrze jest je spisać, przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Warto przy tej okazji zastanowić się nad ścieżką rozwoju, swoimi umiejętnościami i szansami na ich rozwinięcie.

Należy też pamiętać o swoich słabościach i tych momentach, które wykazały jakieś braki w naszych kompetencjach. Dobrze byłoby zastanowić się nad tym, co można poprawić i jak w przyszłości uniknąć takich sytuacji. Każdy mądry manager doceni taką postawę i chęć poprawy. Ważne jest to, żeby negatywne aspekty wyszły od nas, a nie zostały “wyciągnięte” przez przełożonego. Nie ma też sensu kłamać, czy oględnie mówiąc, mijać się z prawdą. Dotyczy to zarówno naszych sukcesów, jak i porażek. Wiąże się to z tym, że próba koloryzowania zostanie odebrana jako oszustwo, a w relacjach, które opierają się na zaufaniu pewnych rzeczy nie da się naprawić…

Dobre przygotowanie do rozmowy okresowej jest najlepszym punktem wyjścia do ewentualnego ubiegania się o podwyżkę wynagrodzenia. Sprawnie przeprowadzona autoanaliza poparta mocą argumentów będzie silnym atutem przy rozmowach o kwestiach finansowych.

You may also like...