Staż jako narzędzie employer brandingowe

Udział w stażach i praktykach to dla młodych ludzi świetna okazja, by wejść na rynek pracy. A co z korzyściami dla firm, które taką formę współpracy proponują? Okazuje się, że dobrze zorganizowany staż może być wyśmienitym narzędziem employer brandingowym.

Staż obustronną wartością

Znalezienie pierwszej pracy nie jest łatwe, gdyż większość firm preferuje kandydatów z doświadczeniem. Student lub absolwent zmuszony jest więc do brania udziału w programach stażowych. Takie rozwiązanie ma jednak niekwestionowaną zaletę: młody pracownik może wybrać sobie branżę, w której chce się rozwijać i starać się o staż w którejś z upatrzonych firm. Wielu pracodawców oferuje możliwość nawiązania stałej współpracy po ukończeniu stażu, co jest dodatkowym czynnikiem zachęcającym młodzież do podejmowania tego typu zatrudnienia. Niestety, staże bywają owiane negatywną aurą. To efekt sytuacji sprzed kilku lat, gdy polscy pracodawcy wykorzystywali stażystów jako “darmową siłę roboczą”. Na szczęście, trend ten zaczął już odchodzić w niepamięć. Zastępują go dobrze zorganizowane, płatne staże, dzięki którym młody pracownik może naprawdę wdrożyć się w obowiązki na przyszłym stanowisku i poznać branżę “od środka”. A jeśli uzna to doświadczenie za rzeczywiście wartościowe, dodatkowo buduje pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy wśród swoich kolegów i koleżanek.

Realne doświadczenie – dobry start w przyszłość

Dobrze przygotowany staż może być więc świetnym narzędziem employer brandingowym dla przedsiębiorstwa. Ważne jest, by student lub absolwent, który buduje pierwsze doświadczenia w naszej firmie, wyniósł z niego konkretne korzyści. Nawet, jeśli nie zostanie później zatrudniony. By jednak staż był obustronnie zadowalający, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, powinien on być płatny (wtedy dajemy stażyście większą motywację do rozwoju, sami także traktujemy to zobowiązanie poważnie), po drugie każdy stażysta powinien mieć nad sobą mentora czuwającego nad jego rozwojem, a po trzecie – pod koniec stażu dobrze jest przeprowadzić z młodym pracownikiem rozmowę, podczas której wymienicie się uwagami na temat programu. Zyska na tym zarówno firma, gdyż będzie mogła stale podnosić jakość oferowanych przez siebie staży, jak i pracownik – ponieważ pozna swoje mocne i słabe strony na rynku pracy.

You may also like...