Assessment Center na stanowisko kierownicze

Osoba, która inspiruje i motywuje pracowników, tworzy przyjazne środowisko pracy, której można zaufać i na którą można codziennie liczyć – to sylwetka idealnego managera. Na przeciwległym biegunie znajduje się szef, przez którego pracownicy odchodzą z pracy – apodyktyczny, krytykujący, wprowadzający toksyczną atmosferę w zespole. Jak znaleźć tego pierwszego i uniknąć zatrudnienia złej osoby na stanowisko kierownicze? Z pomocą przychodzi metoda Assessment Center. Przez agencje doradztwa personalnego uznawana jest ona za najbardziej skuteczną, jeśli chodzi o weryfikację kompetencji kandydatów. 

Assessment Center

Co należy sprawdzić?

W przypadku przeprowadzania Assessment Center na stanowisko kierownicze kluczowe będzie zweryfikowanie kompetencji społecznych. Podstawą efektywności managerów są bowiem umiejętności komunikacyjne – to, w jaki sposób potrafią przekazywać informacje, prowadzić dyskusję, czy negocjować. Nie obejdzie się również bez sprawdzenia zdolności współpracy, tworzenia zespołu i zarządzania nim. Dobry lider powinien umieć rozwiązywać konflikty, motywować innych, budować poczucie wspólnoty, a jednocześnie wyznaczać cele i mądrze delegować zadania. Strategiczne myślenie to kolejna ważna cecha, bez której trudno wyobrazić sobie kogoś na stanowisku kierowniczym. Podczas sesji AC warto zatem zbadać, czy kandydaci na managera radzą sobie ze stresem, czy potrafią planować i przewidywać nadchodzące kryzysy.

Zadania podczas sesji Assessment Center 

Wiedząc już, jakich kompetencji szukamy u kandydatów na stanowisko kierownicze, należy opracować odpowiednie zadania, które je zweryfikują. Powinny być one także spójne z wizją i celami firmy. Z tego względu w zależności od potrzeb organizacji zadania mogą być różne i nie da się wskazać gotowego zestawu konkretnych przykładów. Niemniej jest możliwe wskazanie obszarów, których na pewno będą dotyczyć. Bez wątpienia pojawią się symulacje rozmów z pracownikami, które mają wykazać umiejętności komunikacyjne (np. udzielanie feedbacku). Zawsze pojawiają się także zadanie zespołowe, bez których nie da się zweryfikować zdolności liderskich takich jak prowadzenie dyskusji, negocjacji i przewodzenia. Przy okazji można wtedy sprawdzić umiejętność planowania i przewidywania ryzyka (przykładowo grupa uczestników ma zaplanować budżet na kwartał). 

Oceny danych kompetencji dokonują niezależni asesorzy obserwujący przebieg sesji. Szukają oni w zachowaniach kandydatów tendencji, które świadczyłby o tym, że posiadają cechy poszukiwane przez daną organizację. 

Podsumowując, rekrutacja pracowników odgrywa ogromną rolę i od jej skuteczności zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zwłaszcza w przypadku kadry zarządzającej. Dlatego też, pomimo sporych kosztów, jakie generuje metoda Assessment Center, warto zainwestować w jej niezawodność. Straty, jakie poniesie bowiem firma w związku z zatrudnieniem niewłaściwej osoby na kluczowe stanowisko, będą dużo większe (m.in. zwiększenie fluktuacji kadr).  

You may also like...