Na czym polega sesja Assessment Center?

Udział w rekrutacji na wyższe i specjalistyczne stanowiska często pociąga za sobą konieczność odbycia sesji Assessment Center. Jest to skuteczna metoda, która pozwala rekruterom przeprowadzić wnikliwą ocenę kandydata. Dzięki niej można poznać mocne i słabe strony przyszłego pracownika, dowiedzieć się, jak radzi sobie w zespole oraz jakie są jego kluczowe umiejętności. Dzięki wielowymiarowej ocenie kompetencji tzw. asesorzy są w stanie stwierdzić, w jakim stopniu kandydat odpowiada wymogom stanowiska pracy, o które się ubiega. Podczas sesji AC uczestnik wykonuje różnorodne zadania polegające między innymi na rozwiązywaniu testów, przygotowaniu i wygłoszeniu prezentacji, udziale w zadaniach grupowych czy symulacji. Na czym dokładnie polega i jak przebiega odgrywanie ról? Wyjaśniamy. 

Odgrywanie ról

W trakcie symulacji kandydat musi odegrać konkretną rolę zawodową, przeprowadzając rozmowę z assessorem. Podstawiony aktor zwykle wciela się w postać klienta, przełożonego, współpracownika lub podwładnego. Scenka odbywa się w ustalonych wcześniej realiach firmy. Zadaniem uczestnika jest poprowadzenie rozmowy w taki sposób, by osiągnąć zamierzone cele i zarazem zaprezentować jak najwięcej kluczowych umiejętności. 

Możliwe scenariusze symulacji na Assessment Center 

W ramach symulacji uczestnik wprowadzany jest w sytuacje będące chlebem powszednim na interesującym go stanowisku pracy. Rozmowy mogą dotyczyć wielu problemów. Ich temat zależy jednak przede wszystkim od przyszłej roli w firmie. Zadania kandydatów dotyczą najczęściej rozwiązania sytuacji konfliktowej w zespole, przekazania feedbacku podwładnemu lub rozmowy z “trudnym” klientem. 

Dzięki symulacji pracodawca uzyskuje wiarygodny i obiektywny obraz kandydata. Poznaje jego kompetencje miękkie oraz stosunek do pojawiających się problemów. Pracownik z kolei ma okazję poznać warunki, w jakich przyszłoby mu pracować. Jednocześnie jest w stanie ocenić, czy odpowiada mu taki model współpracy a także zakres obowiązków. 

Jak się przygotować?

W jaki sposób przygotować się do symulacji podczas Assessment Center? Zanim weźmiesz udział w sesji zapoznaj się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ofercie pracy. Przeanalizuj dokładnie zakres obowiązków dotyczący stanowiska, na które aplikujesz. Następnie na podstawie zebranych danych postaraj się określić, jakich kompetencji może wymagać od ciebie opisana rola? W kolejnym kroku zdobądź wiedzę o kulturze organizacyjnej firmy, jej wizjach, wartościach i cenionych przez nią cechach. Jeśli uda ci się rozpoznać charakter organizacji, twoje szanse na zaprezentowanie się z pożądanej strony wzrosną. 

Pamiętaj, że o twoim sukcesie zadecyduje także wiarygodność i umiejętność zaprezentowania tych cech, które w oczach pracodawcy mogą być atutem. Staraj się pozostać sobą i wykonywać każde zadanie najlepiej, jak potrafisz. Za wszelką cenę wystrzegaj się udawania osoby, którą nie jesteś. Nie dość, że nie wypadniesz wtedy przekonująco, to dodatkowo możesz przekreślić swoje szansę na współpracę z firmą. Zamiast myśleć o tym, jak w krótkim czasie nabyć umiejętności, których nie posiadasz, skoncentruj się na walce ze stresem i odpoczynku. 

Firmy, które nie wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić sesję Assessment Center, mogą skorzystać z pomocy agencji doradztwa personalnego. Eksperci pomogą we wdrożeniu tego narzędzia i wykorzystaniu pełni jego potencjału. Dzięki dobrze zaplanowanym działaniom, organizacja zyska rzetelne dane o kompetencjach kandydatów, a także będzie mieć pewność, że wyniki przeprowadzonych testów zostały zinterpretowane w sposób prawidłowy. A jak wiadomo, starannie przeprowadzona rekrutacja wpływa również na zmniejszenie wskaźnika fluktuacji kadr.

You may also like...