Sesje AC/DC, czyli rekrutacja z wyższej półki

Mówiąc o AC/DC w kontekście Human Resources, musimy pominąć oczywiste skojarzenie z ze znanym zespołem hardrockowym. Pod tym skrótem kryją się bowiem nazwy dwóch metod rekrutacyjnych – Assessment Center i Development Center. Nie są one powszechnie stosowane, gdyż wymagają dużych nakładów czasu i pieniędzy. Jednak w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicze i wysoko wyspecjalizowane, inwestycja ta po prostu się opłaca, gdyż obie techniki cechuje najwyższa skuteczność. Na czym dokładnie polegają sesje AC/DC i dlaczego warto je stosować?

Assessment i Development Centre – w ocenie kompetencji i potencjału pracowników

sesje AC/DC

W przypadku Assessment Center i Development Center zarówno metodyka, jak i sposób przeprowadzania są do siebie podobne. Mają postać wielogodzinnych sesji (czasem rozbitych na klika dni), w trakcie których uczestnicy mają do wykonania różne zadania. Mają one charakter indywidualny lub grupowy i są specjalnie opracowywane do każdej sesji zgodnie z wymogami danego stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Wszystko rozgrywa się pod czujnym okiem asesorów, czyli niezależnych obserwatorów, którzy szukają u każdego uczestnika oczekiwanych cech i kompetencji. 

Assessment Center zawsze służy rekrutacji – głównym celem tej metody jest wyłonienie najlepszego kandydata na konkretne stanowisko. Z kolei Development Center ma wspierać przede wszystkim rozwój osób już zatrudnionych, niemniej stosuje się ją też w rekrutacji wewnętrznej.

Dlaczego sesje AC/DC są tak ważne?

Jak już zauważyliśmy, pomimo tego, że obie metody można uznać za bliźniacze, każda pełni inną funkcję. Razem tworzą jednak spójną całość, dzięki której pracodawca może zadbać o kadry od momentu rekrutacji poprzez stały rozwój pracowników. A jest to szczególnie istotne w przypadku kadry kierowniczej, która odpowiada przecież za funkcjonowanie firmy i wpływa na wszystkich pracowników. Wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, jak ogromne koszty niesie ze sobą zły wybór managera. I nie chodzi tylko o straty finansowe, ale także o całą kulturę organizacji. Nieodpowiednia osoba na wysokim stanowisku może nawet doprowadzić do zwiększenia fluktuacji pracowników, a to już bezpośrednio wpływa na działanie przedsiębiorstwa. Stosowanie sesji AC/DC pozwala skutecznie temu zapobiec. 

Assessment i Development Center to skomplikowane metody i w ich przypadku warto skorzystać z usług profesjonalnej agencji doradztwa personalnego. Nie oznacza to jednak, że musimy zlecać na zewnątrz pełny zakres działań. Wstępną rekrutację i selekcję można spokojnie zrealizować własnymi siłami. Dopiero kolejnym etapem, czyli przygotowaniem i przeprowadzeniem sesji powinni zająć się specjaliści. Poprawny przebieg AC/DC zależy bowiem nie tylko od doświadczenia prowadzących, ale również ich obiektywizmu. A jest to istotne zwłaszcza w DC, kiedy przychodzi do oceny potencjału osób z nami współpracujących. 

You may also like...