Wsparcie psychologiczne dla pracowników

Pandemia zmieniła nasze życie zarówno prywatne, jak i zawodowe. Dla osób o słabszej konstrukcji psychicznej, szok wywołany zmianą stylu życia i modelu pracy może okazać się niezwykle szkodliwy. Jak powszechnie wiadomo, zaburzenia psychiczne przekładają się na niższą wydajność pracowników poprzez spadek motywacji, zaburzenia emocjonalne i utratę równowagi pomiędzy sferą prywatną a zawodową. Oczywiście takie kryzysy powodowane są również innymi sytuacjami, takimi jak śmierć bliskiej osoby, problemy rodzinne, mobbing, etc. W trudnym czasie pracodawca nie tylko może, ale nawet powinien pomóc swoim podwładnym. Najlepszym z rozwiązań będzie wsparcie psychologiczne dla pracowników.

wsparcie psychologiczne dla prcowników

Pracownik w kryzysie

Wydawać by się mogło, że w takich trudnych chwilach pracownik jest pozostawiony samemu sobie. Tymczasem wręcz w interesie pracodawcy jest pomoc osobie dotkniętej kryzysem. Jej efektywność bowiem znacząco spada, a brak motywacji może być zaraźliwy względem reszty zespołu. Taka sytuacja może rodzić konflikty i spowodować efekt domina, prowadząc do zaburzenia funkcjonowania całej firmy. Nie mówiąc już, o zagrożeniu zwiększoną fluktuacją pracowników. Pomoc powinna być zatem zarówno skuteczna, jak i szybka. Od czego zacząć? 

Pomoc krok po kroku

Pierwszym krokiem powinno być spotkanie i otwarta rozmowa. Na tym etapie bardzo ważne jest, aby wprowadzić atmosferę zaufania i szczerości. Tylko wtedy będziemy mogli trafnie zdiagnozować problem. Musimy dać jasno do zrozumienia, że z jednej strony chcemy mu zapewnić wszelką możliwą pomoc, ale z drugiej wszystkie zadania i obowiązki muszą być realizowane. Spotkanie dobrze jest zakończyć notatką służbową i spisaniem ustaleń, jakie padły podczas rozmowy.

Kolejnym krokiem może być skorzystanie z usług agencji doradztwa personalnego, która oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne dla pracowników. Każdą sytuację należy, rzecz jasna, rozpatrywać osobno i starać się dobrać odpowiednie techniki najlepsze dla danego problemu/kryzysu. Taka konsultacja z jednej strony ma za zadanie pomóc pracownikowi, a z drugiej ocenić realnie jego funkcjonowanie w firmie. 

Dalszy etap to tzw. coaching kryzysowy. Jest to również rodzaj konsultacji polegający na wsparciu w trudnych chwilach, ale też skłonienie do odnalezienia w sobie siły do przezwyciężenia kryzysu. Coaching pozwala na podejście do problemu jako do momentu przełomowego, z którego mogą wyniknąć jakieś pozytywy. 

Nade wszystko zaś należy pamiętać, że nie można wykonywać działań wbrew pracownikowi. Aby dało się mu pomóc, musi on wyrazić chęci i wolę współpracy.

You may also like...