Jak rozstać się z klasą? Porady dla pracownika i pracodawcy

Obecnie częste zmiany pracy nie są na rynku niczym zaskakującym. Duża fluktuacja pracowników i wznawianie procesów rekrutacyjnych dla wielu firm stały się normą. Choć rozstania biznesowe mają różne przyczyny, sposób, w jaki przebiegają, niesie za sobą konsekwencje dla każdej ze stron. Warto zatem zatroszczyć się o to, by zakończenie współpracy odbyło się w życzliwej, przyjaznej atmosferze. 

Z perspektywy pracodawcy

Dbanie o relacje z byłymi pracownikami firmy jest istotne chociażby z punktu widzenia działań employer brandingowych. Należy pamiętać, że osoby kończące współpracę z daną organizacją są nośnikami opinii o byłym miejscu pracy, ale również informacji o funkcjonowaniu firmy i jej wewnętrznych sprawach. Ponadto w oczach przyszłych pracowników osoby te stanowią wiarygodne źródło wiedzy o organizacji. Ich wypowiedzi pojawiające się na stronach internetowych czy komunikowane bezpośrednio mają więc charakter opiniotwórczy i kształtują wizerunek firmy. Jeśli przekazywane opinie są pozytywne, pracodawca zyskuje szansę na zatrudnienie odpowiednio zmotywowanych i lojalnych pracowników. Opinie wzmacniające pozytywny PR organizacji są wartościowe również ze względu na zdolność przyciągania nowych klientów i budowania relacji z klientami już pozyskanymi. Jest to szansa na zdobycie zaufania i wzmocnienie swojej pozycji na rynku. 

Z perspektywy pracownika

Relacja pracownik–pracodawca nigdy nie jest jednostronna, dlatego duże znaczenie ma również opinia przełożonych. Sposób, w jaki pracownik zostaje oceniony w byłym miejscu pracy, jest brany pod uwagę przez jego przyszłych pracodawców. Takie opinie często przekazywane są w rozmowach i niekiedy mają większe znaczenie, niż referencje sporządzone w formie oficjalnego dokumentu. Nierzadko stają się też kluczowym argumentem decydującym o zatrudnieniu lub odrzuceniu kandydata. Zachowanie dobrych stosunków z byłymi przełożonymi może mieć znaczenie w kontekście odnowienia współpracy. Zatrudnienie pracownika, który powraca do firmy nawet po dłuższej przerwie, niesie za sobą wiele korzyści. Taka osoba doskonale zna kulturę organizacyjną firmy i zwykle sprawnie oraz w krótkim czasie wdraża się w nowe obowiązki. 

Sposób na utrzymanie dobrych relacji po rozstaniu

Utrzymanie dobrych relacji po rozstaniu biznesowym zależy od kilku czynników. Jednym z nich są odpowiednie warunki rozwiązania współpracy, za które odpowiedzialny jest zwykle wewnętrzny dział HR. Pracownik, który rozstaje się z firmą, powinien odbyć tzw. exit interview mający na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz ocenę działań prowadzonych przez organizację. Częstą praktyką jest także zaproszenie pracownika do programu outplacement, dzięki któremu może on uzyskać wsparcie jako osoba poszukująca nowego zatrudnienia. 

O jakim wsparciu mowa? Programy tego rodzaju zakładają między innymi: pomoc w napisaniu CV, informacje o ofertach pracy czy przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej. Zaproponowanie programu outplacement zwykle spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród pracowników. Firmy decydujące się na podjęcie takich działań, mogą skorzystać z usług profesjonalnej firmy doradztwa personalnego

You may also like...