Komunikacja międzypokoleniowa w firmie

“Kiedyś to były czasy…”, “ja w Twoim wieku…” – to częste stwierdzenia padające w rozmowach przedstawicieli różnych generacji. Konflikty międzypokoleniowe są jednak czymś naturalnym. W środowisku biznesowym dążyć wszakże należy do ich załagodzenia, w przeciwnym razie ciężko byłoby tworzyć zgrany zróżnicowany wiekowo zespół. Jest to istotne zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy na rynku pracy spotykają się aż trzy różne generacje: pokolenie X, Millenialsi oraz generacja Z. Efektywna komunikacja międzypokoleniowa powinna być zatem priorytetem w zarządzaniu zespołem, w którego składzie znajdą się przedstawiciele wszystkich wymienionych generacji. By stworzyć nić porozumienia między nimi, trzeba wpierw wiedzieć, co je dzieli.

komunikacja międzypokoleniowa

Pokolenie X

Przedstawiciele generacji X urodzili się w latach 1965 – 1980. Karierę zawodową przyszło im rozpoczynać w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku – byli zatem naocznymi świadkami transformacji i początków wolnego rynku w Polsce. Jako pracownicy cechują się ogromną lojalnością w stosunku do pracodawcy, wiążąc się z nim na dłużej. Przede wszystkim wynika to z faktu, że zaczynali pracę w momencie, kiedy zdobycie etatu nie było łatwe. Komu udało się go zdobyć, planował, wzorem swoich rodziców, karierę w tej samej firmie do emerytury. Ofert pracy było jeszcze stosunkowo niewiele, a warunki dyktował pracodawca. Pokolenie X jest zatem przyzwyczajone do hierarchii, a autorytet przełożonego odgrywa w ich życiu dużą rolę. Wyróżnia ich sumienność w wykonywaniu obowiązków, a poświęcenie dla pracy jest dla nich czymś oczywistym. Nowe technologie nie są im obce, cenią jednak bardziej tradycyjne sposoby komunikacji międzyludzkiej. 

Millenialsi

To inne określenie przedstawicieli pokolenia Y, którego przedstawiciele urodzili się w latach 1981 – 1994. Wychowani w kapitalizmie i czasach globalizacji, jako pierwsi mieli powszechny dostęp do komputerów i internetu. Priorytetem dla nich stała się edukacja i uzyskanie dyplomu wyższej uczelni. Stąd też najwyższy od lat “wysyp” magistrów z tego pokolenia. 

Cechą rozpoznawczą Millenialsów jako pracowników jest wielozadaniowość. Wbrew powszechnym opiniom (zwłaszcza osób należących do starszych generacji), są pracowici i zaangażowani, a wysokość wynagrodzenia wcale nie jest dla nich najważniejszą sprawą w wyborze pracodawcy. W przeciwieństwie jednak do przedstawicieli poprzedniego pokolenia nie poświęcają wszystkiego dla pracy. Preferują zachowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym oraz elastyczność. Są bardzo otwarci i lubią dyskutować, co sprawia, że od hierarchii w miejscu pracy wolą tzw. płaską strukturę zarządzania. 

Generacja Z

To najmłodsze pokolenie obecne na rynku pracy. Zalicza się do niego osoby urodzone po 1995 roku. Inną nazwą określającą tę generację jest “pokolenie C”, która jednocześnie doskonale oddaje cechy charakterystyczne jej przedstawicieli. Mianowicie pod “C” kryją się trzy angielskie słowa: connect, communicate oraz change. Jak można się domyślić, chodzi o stałą obecność w sieci, co za tym idzie – nieustanną komunikację z całym światem, oraz otwartość na zmiany. Wysoka kreatywność oraz biegłe posługiwanie się najnowszymi technologiami powoduje ich równoległe funkcjonowanie w świecie rzeczywistym i wirtualnym. 

Komunikacja – preferencje poszczególnych generacji

Opisane wcześniej podstawowe różnice między poszczególnymi pokoleniami prowadzić mogą do konfliktu w miejscu pracy. Aby komunikacja międzypokoleniowa była nie tyle efektywna, ale w ogóle możliwa, ważne jest poznanie preferencji przedstawicieli każdej z generacji co do samego sposobu porozumiewania się. 

Pokolenie X będzie raczej optowało za tradycjnymi formami, takimi jak rozmowa face to face lub telefoniczna. Młodsze generacje wybiorą z kolei kontakt online (emaile, czaty itp.). Zaznaczyć przy tym należy, że różnice w wyborze nie wynikają z posiadania lepszych czy gorszych umiejętności cyfrowych, a ze stylu życia. Millenialsi i przedstawiciele pokolenia C przyzwyczajeni do dynamicznego środowiska pracy, które wymaga szybkości działania i elastyczności, wolą również natychmiastowe rozwiązania. Dla pokolenia X dużo ważniejsze jest budowanie relacji z rozmówcą, którą trudno zbudować drogą mailową.   

Komunikacja międzypokoleniowa – którą formę wybrać?

Nie da się jednoznacznie wskazać najlepszej formy komunikacji. Każda ma swoje wady i zalety, dlatego należy dopasowywać ją do konkretnej sytuacji. W przypadku istotnych informacji, dyskusji na tematy kluczowe dla firmy oraz dotyczących skomplikowanych kwestii, zaleca się spotkania na żywo, bądź wideokonferencje. Z kolei przy wszelkich podsumowaniach warto korzystać z maila, a przy prostych zagadnieniach wymagających natychmiastowej odpowiedzi z czatu.

Preferencje preferencjami, należy zdawać sobie z nich sprawę, ale niezależnie od tego, każda grupa pracowników powinna umieć skorzystać z formy komunikacji adekwatnej do danej sytuacji. Jednocześnie, współpracując z osobami należącymi do innych pokoleń, warto pozostać otwartym na odmienne potrzeby. Tylko wtedy, kiedy wykażemy zrozumienie i zechcemy raz na jakiś czas zmienić swoje przyzwyczajenia, komunikacja międzypokoleniowa będzie efektywna.

You may also like...