Candidate experience – ważny element rekrutacji

Candidate experience to termin, który nie tak dawno wszedł do słownika HR-owców i związany jest z rekrutacją pracowników. Z pozoru enigmatyczny termin kryje jednak dość proste znaczenie. CE jest to nic innego, jak suma wszystkich wrażeń, doświadczeń oraz opinii kandydata z całej rekrutacji. Co ważne dotyczy to wszystkich etapów rekrutacji – od wysłania CV, aż po feedback po zakończeniu procesu.

motywacja

Jak dowodzi praktyka, zadbanie o ten obszar ma kluczowe znaczenie nie tylko dla samego kandydata, ale pośrednio również dla innych chcących aplikować do naszej firmy. Jeśli nie zadbamy o candidate experience, to zła sława “odbije się nam czkawką” i zaszkodzi naszemu wizerunkowi jako pracodawcy. A jak wiadomo jest to dość ryzykowne w czasach zwiększonej fluktuacji kadr.

Komunikacja na każdym etapie

Nie powinno nikogo dziwić, że dobra komunikacja rozwiązuje większość problemów. Dokładnie tak to działa podczas rekrutacji – dobrze poinformowany kandydat to zadowolony kandydat. Nie ma bowiem nic gorszego niż “porzucenie” aplikującej osoby na którymś z procesów rekrutacji. Jeśli nawiązaliśmy kontakt z kandydatem, to powinniśmy kontaktować się z nim bezpośrednio.

Bardzo ważne jest, aby dotrzymywać słowa i terminów. Gdy umówimy się, że informację zwrotną na jego temat przekażesz za 3 dni, to nawet jeśli nie będzie gotowa, powinniśmy się skontaktować i przeprosić za opóźnienie. Generalnie spóźnianie się to oznaka braku szacunku. Z punktu widzenia CE jest to absolutnie niedopuszczalne i zostanie bardzo źle odebrane. 

Jeśli jesteśmy już przy szacunku, to jego objawem jest też przygotowanie się do spotkania. Trzeba każdorazowo znać specyfikę stanowiska, pracodawcy i samą ofertę. Inaczej będziemy marnować czas swój, jak i kandydata. Analogicznie powinniśmy się też zaznajomić z CV osoby, z którą się spotykamy. Warto zadbać o przygotowanie odpowiednich, merytorycznych pytań.

Warto też pamiętać o słynnym “odezwiemy się do Pana/i” – nie może to być tylko pusta formuła. W sytuacji, gdy nie dojdzie do współpracy, powinniśmy kategorycznie skontaktować się z kandydatem i przekazać mu odpowiedni feedback. Warto rozwinąć naszą informację zwrotną i podać powody wybrania kogoś innego i ewentualnie wskazać słabe strony i zaprosić do kolejnych procesów rekrutacyjnych.

Szanuj kandydata

Warto zadbać o candidate experience i pamiętać o podstawowych zasadach. To credo pracy profesjonalnego rekrutera – szacunek  do kandydata i wspieranie go podczas rekrutacji połączone z dobrą komunikacją. Takie działania opłacają się wszystkim – kandydaci mają dobre wspomnienia, a my dzięki pozytywnemu wizerunkowi możemy liczyć na większe zainteresowanie naszymi ofertami pracy.

You may also like...