Po stażu bez pracy i doświadczenia

Staż i praktyka to pierwszy kontakt pracownika, najczęściej tuż po studiach lub jeszcze uczącego się z rynkiem pracy. Dają one możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia, które będzie wymagane na dalszym etapie kariery. Czy tak jest w rzeczywistości? Okazuje się, że nie!

Do niedawna staże nie cieszyły się dobrą opinią – traktowane je jako sposób pracodawców na tanią siłę roboczą i sposób zaliczenia semestru. Nieatrakcyjne stanowiska, obowiązki sekretarki itp. zniechęcały młodych ludzi do podjęcia pierwszej pracy. Niestety wciąż w tej sprawie nic się nie zmieniło! Sytuacja jest katastrofalna – tak wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach akcji „Staż. Sprawdź zanim pójdziesz!”.

Studia to nie praktyka

Ponad połowa badanych studentów (57%) wyraziła zdanie, że w programie studiów w niewystarczający sposób bierze się pod uwagę obowiązkowe staże i praktyki jako zdobywanie wiedzy praktycznej. Tak więc problem zaczyna się już na etapie szkoły wyższej.

Chcą praktykować

Jeśli chodzi o samych studentów, to ich postawa jest jedynym pozytywnym aspektem badania. Na wszystkie pytania o jakość stażu: dotyczące udziału w realnych procesach firmy (tak uważa 93% badanych!), przejrzystego zakresu obowiązków, walorów edukacyjnych, możliwości podjęcia pracy po zakończeniu stażu – odpowiadało najwięcej respondentów. W związku z tym jasno widać, że praktyka jest dla studentów najcenniejsza. Mniej ważne są np. wysokość wynagrodzenia (nieco ponad 30% odpowiedziało „zdecydowanie ważne”) czy proces rekrutacji i dodatkowe szkolenia.

Wyzysk i parzenie kawy

Tymczasem tylko połowa studentów, którzy odbyli praktyki, jest zadowolona z najbardziej przez nich pożądanych aspektów stażu. Zaledwie jedna trzecia badanych docenia proces rekrutacji. Aż 60% ankietowanych nie ma możliwości podjęcia pracy u pracodawcy po zakończeniu stażu. Ogromna większość – prawie 70% – nie jest usatysfakcjonowana z wynagrodzenia!

Dla ankietowanych studentów staże i praktyki kojarzą się przede wszystkim z pracą za darmo, wyzyskiem i parzeniem kawy. A tymczasem blisko połowa z nich chce podjąć lub podjęła pracę bądź staż związany z ich kierunkiem studiów.

You may also like...