Trudna sztuka Direct Search

W dzisiejszych czasach rekruter, by działać skutecznie, nie może opierać się tylko na publikacji ofert pracy. Bierne oczekiwanie na napływ zgłoszeń (o ile jakieś w końcu się pojawią) w najlepszym razie zakończy się bowiem zatrudnieniem kandydata, który spełnia tylko minimum wymagań. Tymczasem najbardziej wartościowi pracownicy są rozchwytywani i rzadko kiedy sami poszukują zatrudnienia. Obecnie efektywna rekrutacja polega zatem na aktywnym odnajdywaniu kandydatów i próbie zachęcenia ich do zmiany pracy. Z tego też powodu coraz popularniejsza staje się metoda Direct Search.

Techniki Direct Search

Direct Search

Direct Search, czyli z ang. “poszukiwanie bezpośrednie” pozwala na dotarcie do tzw. pasywnych kandydatów, którzy interesują nas ze względu na posiadane kompetencje i doświadczenie, a są już zatrudnieni gdzie indziej. W tym celu korzysta się głównie z zasobów internetu. Przeszukiwanie sieci bez znajomości odpowiednich technik na niewiele się jednak zda, nawet w przypadku samego portalu LinkedIn. By skutecznie i przede wszystkim szybko odnaleźć kandydatów, na których najbardziej nam zależy, warto użyć narzędzi do targetowania zapytań. 

Boolean search 

Technika Boolean search polega na zastosowaniu do wyszukiwania operatorów logicznych, takich jak AND (i), NOT (nie), OR (albo). Jak można się domyślić, pierwszy z nich zawęża wyniki do tych, które zawierają w sobie wskazane przez nas słowa. Drugi operator (NOT) z kolei wyklucza wskazaną przez nas frazę, a OR przeciwnie – rozszerza o dane słowa obszar wyszukiwań. Poza operatorami konieczna jest również znajomość innych znaków, tworzących zapytania. Są to m.in. nawiasy i cudzysłów. Dzięki pierwszym jesteśmy w stanie konstruować wieloskładnikowe zapytania, a cudzysłów pomaga wyszukać konkretną frazę zawierającą w całości słowo po słowie. W praktyce zatem, jeśli w gąszczu sieci chcemy np. odnaleźć osoby programujące w języku Java, do tego ze znajomością Spring, ale nie na poziomie Senior, nasze zapytanie powinno wyglądać następująco: (developer OR programista OR engineer) AND (Java AND Spring) NOT (senior). Większa szczegółowość przekłada się na trafniejsze wyniki oraz na ogromną oszczędność czasu.

X – ray search

Sama umiejętność tworzenia szczegółowych zapytań może jednak nie wystarczyć. Nie wszystkie bowiem strony posiadają wyszukiwarki umożliwiające korzystanie z opisanych wcześniej formuł. Na pomoc przychodzi x-ray search, który w oparciu o Google pozwala wertować zasoby poszczególnych portali bez otwierania ich. Tutaj również musimy wykazać się znajomością odpowiedniej składni. Podstawowe i najczęściej stosowane operatory to site:, intitle:, inurl:, a także cudzysłów i nawiasy. Przykładowo, jeśli chcemy na LinkedIn znaleźć kandydata o podobnym profilu, co poprzednio, ale bez otwierania strony, w wyszukiwarce Google możemy wpisać następującą komendę: site:pl.linkedin.com/in/ OR site:pl.linkedin.com/pub/ (developer OR programista OR engineer) AND (Java AND Spring) NOT (senior). Na podstawie tego przykładu da się wywnioskować, że operator site: informuje wyszukiwarkę, jaką stronę chcemy prześwietlić. Jeśli chodzi zaś o polecenie intitle: to szuka ono konkretnych wyrażeń w tytule, inurl: na podobnej zasadzie sprawdza adresy url wszystkich podstron.

Opisane techniki tworzenia zapytań to jedynie pierwszy krok w poszukiwaniu bezpośrednim, niemniej bez nich ciężko wyobrazić sobie jakiekolwiek dalsze działania. To z pewnością metoda stanowiąca wyzwanie dla rekruterów, ale jednocześnie niezwykle skuteczna. Dlatego, jeśli chcemy szybko dotrzeć do najlepszych kandydatów na rynku, warto zapoznać się z trudną sztuką Direct Search i skorzystać z pełni możliwości jakie nam daje.

You may also like...