Asesor – kompetencje i obowiązki

Assessment Center to metoda rekrutacji uznawana za szczególnie skuteczną. Pomaga bowiem wyłonić najlepszych kandydatów na dane stanowisko, minimalizując ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. Przybiera formę wielogodzinnej (czasem podzielonej na kilka dni) sesji, której uczestnicy wykonują różnorodne zadania. Całość przebiega pod czujnym okiem asesorów. Kim jest asesor, jakie są jego obowiązki i jakie kompetencje powinna posiadać osoba, która chce nim zostać?

asesor

Zadania asesora

Obserwując kandydatów w trakcie sesji Assessment Center, asesor poszukuje u nich tendencji zachowań i cech pasujących do opisu danego stanowiska pracy. Wyłonienie spośród uczestników najlepszego kandydata jest jego najważniejszym zadaniem. Czujność i skrupulatne notatki są zatem podstawą. Poza tym asesor nierzadko musi również wziąć czynny udział w zadaniach, zwłaszcza w przypadku scenek. Pomaga też w ich przygotowaniu, sugerując tematy symulacji możliwie najbardziej przypominające codzienne obowiązki przyszłego pracownika. Tak więc czynności asesora mieszczą się w zakresie doradztwa personalnego. 

Po zakończonej sesji grono asesorów udaje się na naradę i przygotowuje raport na temat każdego uczestnika. Pracodawca otrzymuje potem wnikliwy opis kandydatów, obejmujący analizę ich słabych i mocnych stron oraz zachowania w konkretnych sytuacjach. 

Jak można się zatem domyślić, asesor odgrywa ważną rolę w zatrudnieniu, ale także w kontekście przyznawania awansów, czy podwyżki wynagrodzenia.

Kompetencje asesora

Jak już wiemy, na barkach asesora spoczywa spora odpowiedzialność, zatem osoba pełniąca tę funkcję powinna posiadać określone kompetencje. Przede wszystkim dobry asesor to dobry obserwator, który doskonale potrafi odczytywać mowę ciała i dostrzega niuanse w zachowaniu uczestników sesji. Nie obędzie się przy tym bez zdolności analitycznych, bez których wystawienie rzetelnej oceny będzie niemożliwe. Asesora powinna cechować również wielozadaniowość, nieraz przyjdzie mu bowiem jednocześnie obserwować, notować i odgrywać rolę w zadaniach. Jako że sesję kończy opracowanie raportu, konieczną umiejętnością asesora okazuje się sprawne i trafne przelewanie myśli na papier. Wszystko to jednak nie zadziała, jeśli osoba na tym stanowisku będzie działać w oderwaniu od celów konkretnej organizacji. Wysoka świadomość biznesowa jest zatem podstawą.

Na co musi uważać asesor?

Na asesora czeka w trakcie pracy kilka pułapek, które skutecznie utrudniają mu poprawne wykonanie obowiązków. Największym zagrożeniem okazuje się pokusa subiektywności oraz uleganie stereotypom i generalizowanie. Jeśli asesor im ulegnie, ocena uczestników będzie zafałszowana. Ewaluacji powinno bowiem podlegać tylko zachowanie i funkcjonowanie kandydata w konkretnych symulowanych sytuacjach, a nie on sam. W sukurs przychodzi odpowiednio przygotowana metodologia i stworzony wcześniej profil kompetencyjny dla danego stanowiska. Asesor, poruszając się w ścisłych ramach, z powodzeniem ominie wspomniane pułapki.

You may also like...