Outplacement, czyli zwolnienie pracownika z klasą

Z zatrudnieniem pracownika związane są dwa ważne procesy: onboarding oraz outplacement. Pierwszy jest jednak zdecydowanie bardziej popularny od drugiego. Onboarding służy wsparciu pracownika na początku kariery w danej firmie. Pomaga wdrożyć go nie tylko do nowych obowiązków, ale również przybliżyć kulturę organizacji i zintegrować ze współpracownikami. Z kolei outplacement także ma wspierać pracownika, ale w trudnym dla niego momencie zwolnienia. Być może właśnie dlatego rzadziej się o nim wspomina. Redukcja etatów to w końcu ostateczność, która jest przykra dla obu stron (pracodawcy i pracownika). Niemniej outplacement jest bardzo istotnym procesem. Dlatego warto poznać jego rodzaje i korzyści, jakie ze sobą niesie. 

Rodzaje outplacementu

outplacement

Rozróżnienie typów outplacementu zależy od rodzaju zwolnienia. Chodzi mianowicie o to, czy mamy do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym, czy grupowym. Pierwszy przypadek dotyczy z reguły osób zajmujących najwyższe stanowiska w firmie, drugi zaś niższego managementu i pracowników szeregowych. Outplacement podczas zwolnienia indywidualnego przybiera formę programu wsparcia, który dostosowuje się do potrzeb jednostki. Czas jego trwania szacuje się na kilka miesięcy (lub nawet rok). Tymczasem outplacement w trakcie zwolnień grupowych obejmuje kilkudniowe wsparcie. Polega ono na wyjaśnianiu pracownikom niezrozumiałych kwestii i doradzaniu im, jak odnaleźć się w nowej sytuacji. W obu przypadkach działania prowadzone są przez dział HR firmy lub zlecane są zewnętrznym agencjom doradztwa personalnego.

Jaki cel ma outplacement?

Nadrzędnym celem outplacementu jest pomoc osobom zwalnianym w zdobyciu samodzielności na rynku pracy. Główny nacisk kładzie się zatem na edukację w obszarze poszukiwań nowego pracodawcy, przygotowywania profesjonalnego CV oraz sztuki prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Efektem końcowym tych działań ma być jak najszybsze znalezienie ponownego zatrudnienia. Z jednej strony można skupić się na przygotowaniu podopiecznego do zdobycia konkretnej posady, z drugiej ułatwić mu poruszanie się na rynku pracy. Innym rozwiązaniem w ramach outplacementu jest też polecenie zwalnianych pracowników zaprzyjaźnionym organizacjom albo skorzystanie z usług agencji rekrutacyjnej, która zajmie się poszukiwaniem dla nich posady. W każdym z opisanych przypadków zwolniony pracownik odnosi korzyści i nie jest pozostawiony sam sobie. Co natomiast zyskuje firma?

Korzyści dla organizacji

Jak wiemy, w outplacemencie chodzi przede wszystkim od dobro zwalnianych pracowników. Nie oznacza to jednak, że firma nic nie zyskuje na tym procesie. Wręcz przeciwnie. Korzyścią nie do przecenienia okazuje się podratowanie wizerunku organizacji, który został nadszarpnięty w momencie redukcji etatów. Dzięki zastosowaniu outplacementu pracodawca zyskuje opinię dbającego o dobro personelu, nawet po rozstaniu. W ten sposób, po wyjściu z sytuacji kryzysowej, łatwiej będzie przeprowadzić ponowną rekrutację pracowników bez obawy o zwiększoną fluktuację kadr. A i klienci z pewnością nie odwrócą się od firmy, jak mogłoby to być w przypadku pozostawienia zwolnionych pracowników samym sobie. 

You may also like...