Assessment Centre i Development Centre – kiedy stosować?

W arsenale specjalisty HR znajduje się wiele użytecznych narzędzi. Bez wątpienia należą do nich Assessment Centre (AC) oraz Development Centre (DC). To pierwsze narzędzie jest często uznawana za najlepszą metodę rekrutacyjną, z kolei DC pomaga dbać o rozwój pracowników i wydobywać z nich ukryty potencjał.

Na czym polega sesja AC?

Jeśli chodzi o Assessment Centre, to pozwala ona przede wszystkim na dokładne zbadanie realnych kompetencji kandydatów. AC to sesja, w trakcie której potencjalni pracownicy mierzą się z zadaniami, które przyjdzie im wykonywać w realnej pracy. Zadania są realizowane zarówno w grupach, jak i samodzielnie. Składają się na nie wyzwania pisemne, analizy, testy, rozmowy, panele dyskusyjne oraz symulacje czynności. Przed przystąpieniem do takiej sesji trzeba w pierwszej kolejności zidentyfikować kluczowe kompetencje i umiejętności istotne dla danego stanowiska. Zazwyczaj mamy do czynienia z 6 kompetencjami. Uczestnicy wykonują zadania pod okiem asesorów, którzy czuwają nad przebiegiem całej sesji i dokonują oceny kompetencji. Zakończenie sesji zawsze wieńczy dyskusja, a najlepsi kandydaci przechodzą do następnego etapu rekrutacji.

Do czego służy DC?

Development Centre z kolei jest nowoczesnym narzędziem, które umożliwia ocenę potencjału naszego zespołu. Pozwala też na wskazanie braków i słabych stron – wszystko po to, żeby poprawiać i motywować do rozwoju. Badanie to stosuje się zazwyczaj, gdy konieczne jest zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych, opracowanie ścieżek kariery dla pracowników i szkoleń. Dzięki DC firmy mogą określić poziom swoich kadr, a co za tym idzie podjąć decyzje rozwojowe o strategicznym znaczeniu. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy rynek pracownika z jednej strony wymusza inwestowanie w ludzi, a z drugiej zwiększa konkurencję pomiędzy firmami. Sesje DC pozwalają też na dość trafne wyłowienie z zespołu naturalnych talentów i odpowiednie zadbanie o potrzeby takich osób. Dzięki temu narzędziu możliwe jest określenie potencjału pracowników m.in. do zajmowania kluczowych stanowisk w organizacji – również managerskich średniego i wyższego szczebla.

Jeśli zestawimy ze sobą Assessment Centre i Development Centre to są to narzędzia, które bazując na kompetencjach kandydatów wzajemnie się uzupełniają. W dzisiejszych czasach zwiększonej fluktuacji kadr są one wręcz niezbędne dla sprawnie działających działów HR.

You may also like...