Jak czytać ogłoszenia o pracę – czyli czego z ogłoszenia możesz dowiedzieć się o pracodawcy i pracy

Ogłoszenia można podzielić według tego czy firma ujawnia czy też nie swoją nazwę. Cześć ogłoszeń, często Klientów agencji doradztwa personalnego, rozpoczyna się od słów „dla Naszego Klienta…”. Ogłoszenia jawne na pewno wzbudzają więcej zaufania a i motywy poszukiwania danego pracownika są bardziej przekonywujące. Kandydaci dzięki jawności bardziej świadomie mogą podjąć decyzję o aplikowaniu wiedząc do jakiej firmy aplikują.


Na brak jawności ma wpływ min. taka sytuacja, kiedy firma nie chce by ujawnione zostały informacje o tym, że szuka się kandydatów na miejsce pracownika jeszcze zajmującego dane stanowisko. Zadarza się, że pracodawca chcąc wypowiedzieć umowę pracownikowi, z którego nie jest zadowolony, chce w pierwszej kolejności znaleźć odpowiednią osobę na to miejsce. Innym powodem ukrywania nazwy firmy jest chęć ukrycia tych informacji przed bezpośrednią konkurencją – można sobie wyobrazić sytuację, że informacja o nowoutworzonym stanowisku w firmie X będzie cenną, strategiczną wskazówką dla konkurencji.

Wiele firm korzystających z agencji decyduje się na ukrycie swojego adresu. Z punktu widzenia kandydata wysłanie swojego CV jest podwójnie korzystne – po pierwsze bierze udział w rekrutacji do danego przedsiębiorstwa, a po drugie – kandydaci mogą liczyć na włączenie ich danych do bazy kandydatów i w razie niepowodzenia przy tej rekrutacji mogą być informowani i włączani w inne procesy.
Warto też zwrócić uwagę, że o tym czy kandydata czeka rozmowa kwalifikacyjna w firmie doradztwa personalnego czy też bezpośrednio w firmie go poszukującej – informuje adres. Jeżeli jest to adres agencji rekrutacyjnej to właśnie tam odbędzie kandydat pierwszą rozmowę.

Wielkość i forma ogłoszenia: Większe zaufanie budzą duże ogłoszenia modułowe, to właśnie one wpływają, że kandydaci mają wrażenie, że ten pracodawca traktuję rekrutacje bardzo poważnie i jest zamożny. Ogłoszenia pracują więc na wizerunek pracodawcy, który w ostatnich czasach jest tak ważny.

Ważną informacją, którą możemy wynieść z czytania ogłoszeń jest podanie powodów poszukiwania pracowników. Nie każdy pracodawca te powody podaje, jednakże można spotkać się z takimi stwierdzeniami, jak: „w związku z dynamicznym rozwojem…”. „do nowego oddziału…” – są to także i dla osoby czytającej ogłoszenie bardzo ważne informacje.

Ogłoszenia są tak skonstruowane, że za zwyczaj nie znajdzie się tam informacji odnośnie preferencji co do płci czy np. wieku. Nie oznacza to, że pracodawca takowych preferencji mieć nie może. Jednakże poprawność wymaga aby nie dyskryminować nikogo. Jednakże uważny czytelnik zauważy, że te informacje czasem są podane „między wierszami”. Przejawia się to np. w zdaniach typu: „ zapewniamy pracę w młodym i dynamicznym zespole” albo i odwrotnie, można poszukiwać osoby o „ustabilizowanej sytuacji życiowej”.

Warto czytać uważnie wymagania. To właśnie z nich możemy dowiedzieć się najwięcej o samej pracy. Na ich podstawie można wyobrazić sobie jak praca na tym stanowisku może wyglądać. Jeżeli pracodawca podzielił wymagania na: wymagania i „mile widziane” – oznacza to, że te pierwsze są priorytetowe i bez nich pracy się nie dostanie. Czasem pracodawcy wymieniają wymgania od najbardziej pożądanych – wręcz rygorystycznych, do tych mile widzianych – jednakże nie jest to reguła. Im większe odstępstwo od wymagań tym mniejsza szansa na uzyskanie zatrudnienia.

W przypadku oferowanych warunków najczęściej spotkać można stwierdzenia „atrakcyjny system wynagrodzeń” – niestety z tego stwierdzenia za dużo informacji nie można uzyskać. Bardziej wymierne informacje przynoszą dodatki pozapłacowe – opieka medyczna, samochód służbowy itp.

Forma zgłoszenia: jeżeli pracodawca prosi aby przesłać do niego CV, LM i zdjęcie to oznacza, że właśnie tych dokumentów oczekuje. Nie mniej i nie więcej. Warto pamiętać o: przestrzeganiu terminu czy też zamieszczeniu klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komentarz:

Wydaje się, że czytanie ogłoszeń o pracę tak naprawdę to nic trudnego. I w istocie tak jest, jednakże warto poświęcić więcej czasu analizie ogłoszenia bo okazuje się, że może być ono cennym źródłem informacji o pracodawcy. Warto chłodnym okiem wyczytać informacje, które mogą się ukrywać „między wierszami” i zadecydować, czy warto jest podjąć  trud starania się o pracę. Warto także w sposób szczególny przeanalizować wymagania stawiane przyszłemu pracownikowi. Na ich podstawie Kandydat może wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała praca i czy jest to stanowisko, które chce objąć.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...