Wynagradzanie za kompetencje – na czym polega i jakie niesie korzyści?

Bezpowrotnie minęły już czasy, w których, rozpoczynając pracę w jednej firmie, zostawało się w niej aż do emerytury. Lojalność stała się relacją dwustronną, a pracodawcy muszą nieraz dwoić się i troić, by zatrzymać zatrudnionych u siebie na dłużej. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj system wynagrodzeń. Musi być na tyle atrakcyjny, by pracownicy nie przeszli do konkurencji. Z tego względu coraz popularniejsze staje się wynagradzanie za kompetencje, które stały się wyznacznikiem sprawiedliwych płac.

kompetencje

Definicja kompetencji 

Na kompetencje składa się nie tylko wiedza teortyczna, ale również cechy osobowości i umiejętności praktyczne. Dopiero połączenie tych trzech aspektów pozwala na właściwą weryfikację zdolności pracowników. Umożliwia też dostrzeżenie różnic między nimi ze względu na jakość pracy. Kompetencje określają również ich zachowanie i postępowanie w konkretnych sytuacjach. 

Znając kompetencje swoich podwładnych, pracodawca jest w stanie ocenić, którzy z nich najskuteczniej mogą przyczynić się do realizacji celów firmy. Z kolei pracownicy, dzięki jasnym wytycznym dotyczących umiejętności, mogą zrozumieć oczekiwania przedsiębiorstwa. Dlatego tak istotne jest zdefiniowanie kompetencji w zgodzie ze strategią firmy.  

Model kompetencyjny, czyli odpowiednie przygotowanie

Wprowadzenie wynagradzania za kompetencje wymaga solidnego przygotowania. Nie obędzie się zatem bez podstawowego narzędzia HR, czyli modelu kompetencyjnego. Umożliwia ono powiązanie wielu procesów oraz metod zarządzania personelem w spójny i logiczny sposób. Najprościej rzecz ujmując, model kompetencyjny to zbiór umiejętności zebranych w tzw. skupiska kompetencji, którym towarzyszą wyznaczniki behawioralne określonych zachowań, uważanych za pożądane w danej organizacji.

Modele kompetencyjne ułatwiają weryfikację efektywności pracy. Są też przydatne podczas okresowych ocen pracowników oraz w trakcie rekrutacji i selekcji pracowników. Pozwalają również zaplanować formy i kierunki rozwoju kadr.

Na czym polega wynagradzanie za kompetencje?

Istotą wynagradzania za kompetencje jest zorientowania na konkretną osobę, a nie jej stanowisko. Chodzi o docenienie wiedzy i umiejętności, a tym samym utworzenie hierarchii ludzi a nie ich pozycji, odróżnienie wysokich wyników pracy od przeciętnych. Niezaprzeczalną zaletą takiego systemu będzie zatem jego obiektywizm. Płace zwiększane są wraz ze wzrostem wartości pracy, niezależnie od awansów. Szczególnie doceniają to pracownicy, którym nie zależy na stanowisku kierowniczym, ale na doskonaleniu w ramach swojej specjalizacji, czyli na tzw. rozwoju poziomym.

Jak można się domyślić, wynagradzanie za kompetencje motywuje pracowników do regularnego osiągania najlepszych wyników, które w dużym stopniu dowodzą posiadania kluczowych umiejętności. Z punktu widzenia pracodawcy inwestycja w zwiększanie płac osobom, które najbardziej przyczyniają się do rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, jest najbardziej opłacalna i namacalnie się zwraca. 

Należy jednak pamiętać, że odpowiednie zaprojektowanie systemu wynagrodzeń opartego na kompetencjach jest bardzo skomplikowane i czasochłonne. Niekoniecznie też sprawdzi się w każdej organizacji. By mieć pewność, że działamy właściwie, warto skorzystać z usług doświadczonej w tym zakresie agencji doradztwa personalnego. Specjaliści nie tylko dokonają audytu naszego systemu, ale także sprawdzą dostępne możliwości działania i pomogą wybrać najlepszą dla naszej firmy opcję. 

You may also like...