Gamifikacja w służbie procesów HR

Grywalizacja, czy inaczej gamifikacja to termin modny już od dobrych kilku lat. Jest często wykorzystywany w szkoleniach, imprezach integracyjnych, działaniach promocyjnych, a nawet w nauce. Z jednej strony angażuje emocjonalnie i absorbuje nasz umysł, a z drugiej pozwala na efektywne realizowanie zadań i procesów rozwojowych, również w trudnych czasach pandemii.

Sposób na rekrutację

Gamifikację od dłuższego czasu wykorzystuje się w trakcie rekrutacji, a szczególnie dobrze trafia ona do młodych wchodzących dopiero na rynek pracy. Jak wiadomo gry są domeną milenialsów, dla których jest to naturalna aktywność dostarczająca rozrywki i dająca satysfakcję. Nie dziwi zatem fakt, że w Polsce od wielu lat firmy wykorzystują elementy gamifikacji działaniach brandingowych w szeroko pojętej komunikacji i pozyskiwaniu kadr. Szczególnie duże organizacje z obszarów nowych technologii, ale też banki, korporacje, spółki medialne korzystają z grywalizacji – dzięki temu są postrzegane jako nowoczesne i dynamiczne przedsiębiorstwa nakierowane na młode pokolenia.

Wzrost zaangażowania i satysfakcji

Pracodawcy podczas szkoleń i integracji wykorzystują rywalizację i dzięki temu zwiększają zaangażowanie uczestników. Udowodniono nawet, że pracownicy pracujący w grupach i realizujący zadania oparte na grywalizacji są bardziej skupieni, wyrabiają nowe nawyki, lepiej przyswajają wiedzę i czerpią z tego większą satysfakcję. 

Rozwój poprzez zabawę

Nowoczesną formą grywalizacji są też komputerowe symulacje biznesowe. Są to systemy bazujące na algorytmach dostarczających uczestnikom realnych i wiarygodnych danych, a to wszystko w atrakcyjnej formie gry biznesowej. Jest to krótko mówiąc, nauka poprzez zabawę, a co więcej możliwa całkowicie do realizacji poprzez internet. Takie symulacje są o tyle dobre, że pozwalają zdobywać praktyczną wiedzę, operując na żywym organizmie bez zagrożenia, że podjęte przez nas błędne decyzje będą skutkować realnymi konsekwencjami. Jest to również szansa na sprawdzenie się w zbliżonym do rzeczywistego środowisku biznesowym – możliwe jest przetestowanie kompetencji i sprawdzenie scenariuszy trudnych do realizacji podczas naszych codziennych zadań. 

Na koniec warto dodać, że umiejętnie skonstruowane systemy gamifikacyjne znacząco zwiększają zaangażowanie i potrafią wpływać istotnie na wydajność i efektywność pracowników. W pełni wykorzystują potencjał intelektualny naszych kadr i pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Tym samym przekładają się na zyski firmy i optymalizację procesów biznesowych, a także chronią przed zbyt dużą fluktuacją kadr.

You may also like...