Badania satysfakcji pracowników

Owca kontra wilk

Dużo ostatnio mówi się o zmianach na rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że staje się on bardziej korzystny i przyjazny dla pracowników, a mniej dla pracodawców. Coraz częściej firmy skarżą się na to, że pozyskanie i utrzymanie pracowników w jej strukturach staje się powoli zadaniem ponad siły. Zmienianie organizacji w ten sposób, by stawała się ona coraz bardziej przyjazna i atrakcyjna dla obecnych i potencjalnych pracowników, jest obecnie koniecznością. Mimo to, nawet w największych i najbardziej renomowanych firmach brakuje rąk do pracy. Co więcej, mimo, iż obiektywnie rzecz biorąc sytuacja na rynku pracy dla kandydatów i osób już zatrudnionych w firmach sukcesywnie poprawia się, wyniki badań zadowolenia Polaków z posiadanej pracy świadczą o tym, że nasza satysfakcja z pracy jest nie tylko niższa niż ta deklarowana przez innych Europejczyków, ale także obniżyła się w stosunku do roku ubiegłego. Czy oznacza to, że nasze oczekiwania wzrosły, czy też działania podejmowane przez polskich pracodawców nie są skuteczne w kontekście podnoszenia satysfakcji z pracy? Czy to tytułowa owca dyktuje teraz warunki?

Pieniądze szczęścia nie dają?

Osoby zarządzające ludźmi, a także ci stojący na czele organizacji, prędzej czy później muszą zadać sobie pytanie: „Co sprawia, że pracownicy są lub też nie są zadowoleni ze swojej pracy?”. Zazwyczaj pierwsze do głowy przychodzą kwestie finansowe. Są one wymieniane na pierwszych pozycjach w różnych badaniach koncentrujących się na czynnikach motywujących do pracy, a także w przypadku sprawdzania gotowości pracowników do jej zmiany.

Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie, okazuje się być najczęstszą przyczyną zmiany pracy (39%). Z dużym prawdopodobieństwem można także założyć, iż część osób odchodzących z pracy z powodu wyjazdu za granicę (15% respondentów) także motywowana była przynajmniej w pewnym stopniu kwestiami finansowymi.
Wyniki te, wydają się nie nastrajać optymistycznie osób poszukujących pracowników, gdyż oznaczać mogą, iż o kwestiach związanych z lojalnością i przywiązaniem pracowników do firmy, można zapomnieć, gdyż zawsze znajdzie się ktoś gotów zapłacić więcej. Czy faktycznie jest tak, że pieniądze to jedyna zmienna leżąca u podstaw zadowolenia pracowników? Czy w takim razie wzmacniając politykę płacową firmy, możemy pominąć cały aspekt miękkiego HR? I na jak długo to wystarczy?

Dobrze przeprowadzone badania satysfakcji pracowników mogą pomóc zarówno w zdefiniowaniu czynników wypychających – a więc stanowiących źródło niezadowolenia zatrudnionych w naszej firmie osób, jak i też przyciągających – zarówno od strony silnych stron naszej organizacji, jak i też porównania tego, co oferuje nasza firma z oczekiwaniami pracowników i ich wiedzą na temat tego, co mogą oni znaleźć u konkurencji.

Tym samym, efektem takich badań i wprowadzonych w ich konsekwencji zmian, może być zminimalizowanie ryzyka utraty pracowników czy potencjalnych kandydatów z powodu czynników wypychających (które często są możliwe do zmiany), zdefiniowanie przewagi konkurencyjnej naszej firmy, oraz obszarów, w których ewentualnie odstajemy od innych firm, stanowiących dla nas zagrożenie.
Podobnie jak w przypadku badań marketingowych, gdzie to konsument wie, co stanowi o sile czy wadach naszego produktu, tak i kto inny jak nie nasz pracownik, może wskazać nam w jaki sposób doskonalić naszą organizację?

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...