Home office – benefit czy źródło frustracji?

Jeszcze rok temu home office był jednym z najbardziej cenionych przez kandydatów benefitów. Obecnie, w dobie pandemii, możliwość pracy zdalnej straciła jednak na atrakcyjności. W wielu firmach stała się bowiem jedyną opcją. I o ile miło było, od czasu do czasu, zabrać pracę do domu, to już przymus zdalnego wykonywania codziennych zadań budzi zniechęcenie. Nic dziwnego zatem, że coraz częściej mamy do czynienia z frustracją pracowników. I tą związaną z obowiązkową izolacją od współpracowników, i z zakłóceniem work-life-balance. To z kolei w sposób oczywisty wpływa na obniżenie poczucia satysfakcji z pracy.

home office

Home office – zagrożenia

Nie każdy jest w stanie utrzymać przez dłuższy czas odpowiednią samodyscyplinę. A ta jest przecież konieczna, by efektywnie pracować w trybie home office. Brak nam wtedy tzw. motywacji zewnętrznej, czyli przełożonego, który na bieżąco monitoruje naszą aktywność. Z kolei naszą motywację wewnętrzną też trudniej utrzymać. Skoro bowiem nie otrzymujemy na bieżąco feedbacku, nasze zaangażowanie szybciej spada i widzimy coraz mniejszy sens naszej pracy. Do tego brak kontaktu na żywo z innymi ludźmi przez dłuższy czas, zatarcie granic między sferą prywatną i zawodową – oto mamy prosty przepis co najmniej na wypalenie zawodowe, jeśli nie depresję.

Środki zaradcze

Jak można się domyślić, powodzenie home office zależy w dużej mierze od managera. To on powinien zadbać o dobrą komunikację w zespole i stały feedback. Nawet, jeśli wystąpią tzw. problemy techniczne. Efektywność pracy bezpośrednio zależy bowiem od regularnych i bieżących informacji o realizacji zadań. 

Oczywiście manager nie jest bogiem i ciężko mu nieraz ocenić stan motywacji i poczucie satysfakcji swoich podwładnych, jeśli nie widział ich od dłuższego czasu. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy doświadczonej agencji doradztwa personalnego, która dysponuje profesjonalnymi narzędziami HR. Jednym z nich jest właśnie badanie satysfakcji pracowników. Najczęściej przeprowadzane są w formie online, zatem idealnie sprawdzą się również w dobie pandemii. Wypełnione przez pracowników anonimowe ankiety analizowane są przez wyszkolonych asesorów, którzy na sam koniec przygotowują dla klienta – pracodawcy raport z badania. 

Taka analiza to doskonałe źródło wiedzy dla kadry zarządzającej o pracownikach, ich motywacji i ewentualnych przyczynach spadku satysfakcji. Badanie pomaga zapobiegać wynikającym z owego spadku konsekwencjom, które mogą być szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstwa, np. zwiększonej fluktuacji pracowników.

Akcja adaptacja

Pamiętajmy zatem, że home office nie zawsze jest tylko benefitem, a przedłużająca się praca zdalna może stanowić źródło frustracji pracowników. Monitorując jednakże na bieżąco poczucie satysfakcji i motywację kadr będziemy w stanie odpowiednio wcześnie wprowadzić środki zapobiegawcze. Tylko wtedy mamy bowiem szansę odpowiednio przystosować firmę do trudnej sytuacji i możliwe szybko zaadaptować siebie i pracowników do zmiennych warunków pracy. 

You may also like...