Plusy i minusy elastycznych form zatrudnienia

Wyzwania jakie rynek pracy stawia przed pracodawcami potrafią przyprawić o zawrót głowy. Z jednej strony muszą oni zabiegać o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych i komfortowych warunków zatrudnienia, a z drugiej zapewnić sobie konkurencyjność  i przewagę biznesową. Rozwiązaniem tego swoistego paradoksu może być wdrożenie rozwiązań sprzyjających elastycznym formom zatrudnienia. Na rynku funkcjonują one już od dawna i najczęściej określane są w mało wyszukany sposób, jako “praca z domu”. Oczywiście to spore uproszczenie, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

Rodzaje elastycznych form zatrudnienia

Jedną z popularnych i obecnych już od dawna form zatrudnienia jest praca na czas określony, czyli praca tymczasowa. Można też wymienić pracę w niepełnym wymiarze godzin, leasing pracowniczy czy też samozatrudnienie. To ostatnie rozwiązanie jest chyba najpopularniejsze i polega na byciu podwykonawcą względem pracodawcy i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Z kolei leasing pracownika polega w uproszczeniu na umowie pomiędzy pracodawcami i wzajemnym “wynajmowaniu” sobie pracowników.

Na tym nie kończą się jednak wszystkie możliwości. Do elastycznych form zatrudnienia możemy zaliczyć również pracę zdalną, nazywana też telepracą. Jest ona o tyle wygodna dla obu stron, że może być wykonywana poza siedzibą pracodawcy i nie nakłada na pracownika zbytniego rygoru. Doceniają ją szczególnie osoby wychowujące dzieci, ale też takie, które są niesprawne ruchowo. Z kolei ruchomy czas pracy pozwala na swobodny wybór godzin, w których pozostajemy do dyspozycji pracodawcy. Zaczynamy i kończymy kiedy chcemy, a liczy się tylko łączna ilość przepracowanych godzin.

Zalety elastyczności

Pytanie czy to się opłaca, a jeśli tak to czy na pewno obu stronom? Co do zasady można powiedzieć, że tak. Z jednej strony pracodawca zyskuje poprzez istotne obniżenie kosztów pracy, a tym samym zwiększenie rentowności swojego biznesu. Może go to uchronić też przed koniecznością redukcji etatów, co często ma miejsce w sytuacji zwiększenia konkurencyjności i szybkiej adaptacji do nowych warunków. Wpływa też na motywację i efektywniejszą realizację celów i zadań oraz pozwala na marginalizację czynnika geograficznego przez poszukiwaniu talentów.

Z drugiej strony jest korzystny dla pracowników, którzy cenią sobie niezależność, są przedstawicielami wolnych zawodów, ale także wspiera osoby wchodzące dopiero na rynek pracy (studentów, uczniów) i daje możliwość pracy osobom wychowującym dzieci.

Słabe strony

Musimy jednak wspomnieć i o słabych stronach elastycznych form zatrudnienia. Na pewno będzie to brak identyfikacji pracowników z firmą oraz utrudnione relacje pomiędzy pracownikami pracującymi np. zdalnie, a tymi przebywającymi na stałe w siedzibie firmy. Nie każdy pracownik potrafi też narzucić sobie odpowiedni rygor, co niesie negatywne korzyści dla obu stron. Sporym minusem będzie też brak odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych.

Pomimo to elastyczne formy zatrudnienia mają się doskonale i ich udział na rynku pracy wcale nie spada, a wręcz rośnie. Należy jeszcze raz wspomnieć o ważnych aspekcie społecznym, czyli aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, starszych, niesprawnych ruchowo i wychowujących dzieci. W tym kontekście oraz sytuacji na rynku pracy ustawodawca powinien wspierać takie formy zatrudnienia i promować firmy i organizacje, które zadają sobie trud ich wdrożenia.

 

You may also like...