Inernet jako źródło wiedzy na temat wynagrodzeń

W pierwszej kolejności należy ustalić, jakie informacje są niezbędne by mieć pewność, że korzystamy poprawnie z tego, co oferuje nam Internet i prasa w kwestii wynagrodzeń. Podstawową sprawą jest sprawdzenie, czy dane, z których korzystamy są aktualne. Jeśli tak, to krokiem następnym jest ustalenie czy są one specyficzne dla danej gałęzi przemysłu, która nas interesuje. Ponadto równie istotnymi czynnikami dla ustalenia optymalnego wynagrodzenia, poza branżą i stanowiskiem, są: lokalizacja interesującego nas miejsca pracy, lokalny rynek pracy, koszty życia, rodzaj umowy o pracę (kontrakt, umowa zlecenie, umowa o pracę itp.). Należy również zwrócić uwagę na to, czy oprócz samej nazwy stanowiska mamy również podany opis zakresu obowiązków na tym stanowisku, w jaki sposób były gromadzone dane, ile firm wzięło udział w badaniu i jakie to firmy – duże międzynarodowe koncerny, duże polskie przedsiębiorstwa, czy może firmy średniej wielkości. O wynagrodzeniu pracownika nie decyduje tylko wysokość pensji, ale również pewna liczba dodatków socjalnych, zwykle ich jakość i ilość jest uzależniona od rangi stanowiska. Zdarza się, że te niematerialne aspekty wynagrodzenia są w raportach przeliczane na pieniądze i są razem z pensją podawane jako pełne wynagrodzenie, co w konsekwencji może prowadzić do nieporozumienia.

Jak widać, zanim weźmiemy pod uwagę dane z raportu wynagrodzeń należy zdobyć niemałą ilość informacji, a z ich zasadnością trudno dyskutować. Dobry raport wynagrodzeń powinien zawierać wszystkie wymienione powyżej informacje. Im większa ilość firm, im bardziej sprecyzowane dane nawiązujące do wielu obszarów istotnych dla wysokości wynagrodzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że uzyskamy rzetelne informacje, które okażą się dobrą podstawą do negocjacji wysokości wynagrodzenia i ustalania oczekiwań finansowych.

Korzystać czy nie korzystać?

Wracając do postawionego pytania: Czy informacje na temat wynagrodzeń, jakich dostarcza nam Internet i prasa biznesowa mogą stanowić dobrą podstawę do ustalania oczekiwań finansowych i negocjacji wynagrodzenia? Cóż odpowiedź brzmi tak, o ile zawierają one wszelkie istotne informacje, o których była mowa w poprzednim paragrafie, a sposób zbierania danych nie budzi naszych wątpliwości.
Niestety w większości przypadków danych internetowych i prasowych ilość informacji dotyczących wynagrodzenia na danym stanowisku ogranicza się jedynie do nazwy stanowiska, regionu i ewentualnie gałęzi przemysłu, a to zdecydowanie za mało by podpierać się nimi w negocjowaniu wynagrodzenia. Jak jednak zdobyć pozostałe informacje? Czasami jest to niemożliwe, szczególnie, jeżeli opieramy się na informacjach z prasy. Jeśli jednak korzystamy z części raportów wynagrodzeń umieszczonych w artykułach publikowanych w Internecie, to jest szansa na zdobycie dodatkowych informacji. Artykuły te są często umieszczane na stronach firm rekrutacyjnych. Wchodząc na ich stronę internetową zwykle zyskujemy dostęp do informacji dotyczących metodologii zbierania danych, zasięgu regionalnego raportu oraz ilości firm biorących w nim udział.

Zawsze, więc starajmy się dotrzeć do jak największej ilości informacji, nie opierajmy się na szczątkowych lub niepełnych danych, by nie zaprzepaścić swojej szansy na ciekawą i satysfakcjonującą pracę lub podwyżkę, podając nieadekwatne oczekiwania finansowe.

Źródło: Advisory Group TEST Human Resources

You may also like...